Nato-vägvalet bygger på en bristfällig analys

Nato-vägvalet bygger på en bristfällig analys av dess konsekvenser för människor i Sverige och i världen

Datum: juli 11, 2023 | Kategori: Kärnvapen, NATO, Opinion, Säkerhetspolitik

Uttalande. Vägen till svenskt medlemskap i militäralliansen Nato står öppen efter att Turkiets president säger sig redo att godkänna den svenska ansökan.

Kristna Fredsrörelsen beklagar det säkerhetspolitiska vägval som Sveriges riksdag och regering har gjort. Vi anser att Nato-medlemskapet varken stärker svensk säkerhet eller bidrar till internationell fred och utveckling.

” Nato bygger på ett föråldrat perspektiv på vad säkerhet är och hur den kan uppnås. Hållbar fred kräver en bredare syn på säkerhet med fokus på människor snarare än på stater och territorier. Och därför bör man också investera i helt andra åtgärder än militära rustningar, inte minst i satsningar på de globala målen för hållbar utveckling så som de formulerats i Agenda 2030″, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker.

Sverige blir del av en kärnvapenallians

Kristna Fredsrörelsen konstaterar att Sverige genom sitt medlemskap i Nato samtidigt blir en del av en kärnvapenallians, trots att såväl användning som hot om användning av kärnvapen strider mot folkrätten.

– Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår säkerhet. Sverige borde verka aktivt för en avveckling av världens kärnvapen, bland annat genom att skriva under FN:s kärnvapenförbud. Istället bejakar man nu en säkerhetspolitisk doktrin där kärnvapenanvändning ingår och planeras, säger Lotta Sjöström Becker.

Utöver Nato-medlemskapet i sig är Kristna Fredsrörelsen kritisk till den politiska process som ledde fram till ansökan om svenskt medlemskap.

Frågetecken kring kärnvapenplacering och svenska värnpliktigas tjänstgöring kvarstår

– Beslutet hastades fram utan att det gjordes någon ordentlig konsekvensanalys av vad ett svenskt Nato-medlemskap innebär. Många frågetecken kvarstår, bland annat kring eventuell kärnvapenplacering på svenskt territorium. Det är också oklart vad medlemskapet får för följder för svenska värnpliktiga och deras tjänstgöring, fortsätter Lotta Sjöström Becker.

Kristna Fredsrörelsen har under ansökningsprocessens gång kritiserat hur både nuvarande och tidigare regering gjort avkall på viktiga demokratiska och rättsstatliga principer för att Turkiet skulle acceptera ett svenskt medlemskap.

– I praktiken har man urholkat mycket av det som man sagt att Nato-medlemskapet är tänkt att försvara. Jag förutsätter att man nu återgår till den traditionella svenska hållningen att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter, både i Sverige och globalt, säger Lotta Sjöström Becker.


Vill du få kontakt med oss? Maila oss på info@krf.se

Här kan du ta del av Kristna Fredsrörelsens remissvar om svenskt medlemskap i Nato.

Här kan du läsa mer om Kristna Fredsrörelsens hållning kring Nato-frågan.