Med anledning av Ulf Kristerssons tal till nationen 

Sverige behöver mindre polarisering och mer samhälle

Datum: september 29, 2023 | Kategori: Aktiviteter, Debatt, Ickevåld, Opinion

Kristna Fredsrörelsens uttalande med anledning av Ulf Kristerssons tal till nationen 

Kristna Fredsrörelsen är starkt kritisk till det tal som statsminister Ulf Kristersson (M) höll till nationen på torsdagskvällen. Det som kunde ha bidragit till nationell samling riskerar snarare att leda till ytterligare polarisering och oro i samhället.  

– Ulf Kristersson borde ha fokuserat på situationens allvar och behovet av polisiära åtgärder men med bevarande av rättsstatens principer. Han borde samtidigt ha inskärpt vikten av att vi alla samlas och stöttar varandra i detta svåra läge. I stället framställde han åter invandrare som ett problem och förstärkte den utsatthet som en minoritet i vårt land redan lider av, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker.  

Sverige skakas av den eskalerande våldsspiral som nu drar över landet, med dagliga nyhetsuppdateringar om skjutningar eller sprängdåd, många med dödlig utgång. Den akuta situationen behöver bemötas med konkreta polisiära åtgärder men det räcker inte för att hantera de grundläggande problemen, anser Kristna Fredsrörelsen.  

– Det är tydligt att regeringen kämpar för att uppfattas som handlingskraftig och då nästan uteslutande riktar sitt fokus mot våldsspiralens symptom, snarare än att se till dess bakomliggande orsaker. Men mer repressiv politik i form av kortsiktiga och reaktiva insatser är inte rätt sätt att möta oro och ökat våld, utan stärker bara en destruktiv våldsnorm. I stället krävs långsiktiga investeringar i ett samhälle som kan ge ökad trygghet åt alla som lever i det. Resurssätt och inkludera civilsamhället och de samhällsinstitutioner som kan jobba med grundorsakerna, säger Lotta Sjöström Becker.  

Kristna Fredsrörelsen vill se en bred politisk uppslutning bakom demokratistärkande åtgärder med stöd i forskning och historisk erfarenhet. En av nycklarna till framgång är att verka för ett inkluderande samhälle, där gemenskap ersätter polarisering, och där alla invånare ges en möjlighet att såväl bidra som ta ansvar. Konflikter, orättvisor och förtryck behöver synliggöras och hanteras konstruktivt, på ett sätt som inbegriper hela samhället. Detta är dock ingen quick fix. Lösningen är komplex och den ligger bortom partipolitiken.  

– Det är dags att vi inser att problemet är allas vårt gemensamma, att vi hänger ihop och därför också måste ta gemensamt ansvar för att våldet och utanförskapet ska kunna upphöra. Vi är alla medskapare av det samhälle vi vill bo i. Genom att rösta på den politik vi vill se, genom att engagera oss i eller stödja folkrörelser men också genom att leva våra liv i samklang med vår omvärld, säger Lotta Sjöström Becker.  

2023-09-29


Stöd vårt praktiska fredsarbete: