Christer Mattson tilldelas Martin Luther King-priset 2024! - Kristna Fredsrörelsen

Christer Mattson tilldelas Martin Luther King-priset 2024!

Datum: januari 10, 2024 | Kategori: Ickevåld

Christer Mattsson tilldelas Martin Luther King-priset som ett erkännande för sitt outtröttliga arbete med att förebygga extremism och främja fred genom utbildning och kunskap.

Christer Mattsson är forskare, universitetslektor och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. I motiveringen till priset skriver priskommittén:

”Genom sitt ledarskap för Segerstedtinstitutet har Mattsson banat väg för nya metoder i kampen mot våldsbejakande ideologier och rasistiska strukturer. Hans forskning och pedagogiska ansats kring radikalisering och Förintelsens historia levandegör de ickevåldsprinciper som King förespråkade, med en tydlig strävan att utrota och motverka rasism och våld. Mattssons långa engagemang i Sverige, och dess globala relevans, understryker hur han ser utbildning som ett verktyg för social förändring och rättvisa.”

Prisutdelningen sker i Norrmalmskyrkan, Stockholm på Martin Luther King-dagen den 15 januari kl 19.00. Välkommen att delta!

Martin Luther King-priset delas ut av Sveriges Kristna Råd, Equmeniakyrkan och Kristna Fredsrörelsen och går till en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle. En person eller grupp, med tydlig koppling till Sverige, som visar solidaritet med sina medmänniskor och som finner inspiration i ickevåldets ideal.

Läs mer och Martin Luther King-priset här