Nödvändiga frågor tystas i den säkerhetspolitiska debatten - Kristna Fredsrörelsen

Nödvändiga frågor tystas i den säkerhetspolitiska debatten

Datum: januari 10, 2024 | Kategori: Opinion, Pressklipp, Säkerhetspolitik

Regeringen vill tvinga allt fler att göra värnplikt och planerar för att skicka svenska trupper till Lettland vid ett inträde i Nato. Försvarsmakten rekordrustar med en budget som uppgår till 120 miljarder kronor och samtidigt avslutar regeringen en 100-årig tradition av ekonomiskt stöd till svenska fredsorganisationer. 

Foto: Syre den 10/1 2024

I en ledartext i Syre lyfter Valdemar Möller viktiga frågor kring det kommande svenska medlemskapet i Nato. Fortfarande kvarstår oklarheter kring vilka konsekvenser det kommer att få för svenska soldater. Regeringen har meddelat att svenska trupper ska skickas till Lettland för att bevaka den ryska gränsen så snart medlemskapet är ett faktum. Vilka andra Nato-länder som kan bli aktuella för stationering i framtiden är i dagsläget ovisst. Vad händer exempelvis om Turkiet anfaller ett av sina grannländer?

När krigslarmen dånar finns det ingen tid till eftertanke, trots att det är då som vi skulle behöva den som mest

Möller uppmärksammar också nyheten att tusentals unga personer under de närmaste åren kommer att kallas in till värnplikt mot sin vilja och där bland annat tvingas lära sig döda. Han fortsätter sedan:

”När krigslarmen dånar finns det ingen tid till eftertanke, trots att det är då som vi skulle behöva den som mest. Ingen frågar sig om det är rimligt att vi är med och bidrar till den allmänna våldseskaleringen i världen, ingen frågar sig om det är rimligt att vi ska tvinga ungdomar att lära sig strida trots att det inte föreligger något direkt militärt hot mot Sverige, ingen frågar sig om det är rimligt att vi kastar oss in i en allians som kräver att vi ska satsa ännu mer pengar på försvaret och delta i olika militära insatser.

Eller jo förresten. Några frågar sig det. Svenska freds, Kristna fredsrörelsen, Svenska läkare mot kärnvapen med flera hör till dem som varit kritiska till Nato-medlemskapet ända från början. För säkerhets skull såg därför regeringen till att kapa allt stöd till fredsorganisationer strax innan jul. 20 miljoner i statligt stöd blev till 0 kronor. Så gör man för att tysta all kritisk diskussion samtidigt som man fostrar den unga generationen till att följa order och aldrig ifrågasätta.”


Läs fler av våra opinionstexter på ämnet här