Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår och andras säkerhet - Kristna Fredsrörelsen

Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår och andras säkerhet

Datum: mars 7, 2024 | Kategori: NATO, Opinion

Kristna Fredsrörelsen anser att den svenska anslutningen till Nato är ett tydligt uttryck för en föråldrad syn på vad säkerhet är och hur den kan uppnås, där nästan all uppmärksamhet riktas mot militära strategier.

– Den komplexa hotbild som vi står inför kräver ett mycket bredare synsätt och investeringar i helt andra åtgärder, inte minst i satsningar på de globala målen för hållbar utveckling, formulerade i Agenda 2030. Därigenom kan vi stärka demokrati och mänskliga rättigheter och främja en hållbar fred, med mänsklig säkerhet i fokus, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker.

”Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår och andras säkerhet”

Genom sitt medlemskap i Nato blir Sverige samtidigt en del av en kärnvapenallians, trots att såväl användning som hot om användning av kärnvapen strider mot folkrätten.

Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår och andras säkerhet säger Lotta Sjöström Becker apropå Sveriges snara anslutning till Nato.

Lotta Sjöström Becker. Foto: FBA / Rodrigo Paras

– Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår och andras säkerhet. Sverige borde verka aktivt för en avveckling av världens kärnvapen, bland annat genom att skriva under FN:s kärnvapenförbud. Istället bejakar man en säkerhetspolitisk doktrin där kärnvapenanvändning ingår och planeras, säger Lotta Sjöström Becker.

Många viktiga frågor kring Nato-medlemskapets konsekvenser är fortfarande obesvarade, bland annat när det gäller eventuell kärnvapenplacering på svenskt territorium. Det är också oklart vad medlemskapet får för följder för svenska värnpliktiga och deras tjänstgöring.

– Beslutet att ansöka om Nato-medlemskap hastades fram utan att det gjordes någon ordentlig konsekvensanalys. Och inte ens under den utdragna process som följde innan Sveriges ansökan till slut godkändes av Turkiet och Ungern, har regeringen kunnat redogöra tydligt för vad medlemskapet i praktiken kommer att innebära när det gäller flera centrala frågor, säger Lotta Sjöström Becker.