Ge en gåva som räddar liv och rustar samhället för fred! - Kristna Fredsrörelsen

Ge en gåva som räddar liv och rustar samhället för fred!

Datum: mars 21, 2024 | Kategori: Ickevåld, Opinion, Säkerhetspolitik, Stöd till ickevåldsarbete

Med ditt stöd sätter vi freden först och stöttar modiga aktivister och fredskämpar i världen.

Inför julfirandet 2023 fick det svenska folket en oönskat hård klapp av regeringen. Det ekonomiska stödet till svensk fredsrörelse som har funnits i närmare hundra år, och värdesatts av samtliga tidigare regeringar, avslutades med omedelbar verkan. I pengar innebar stödet totalt cirka 20 miljoner om året, en droppe i havet sett till statsbudgeten och i relation till försvarsanslagen. Så, handlade regeringens beslut verkligen om pengarna?

Att regeringen med sådan precision drar in bidrag till organisationer som kritiserar deras hjärteprojekt – ett svenskt medlemskap i Nato – och samtidigt halverar bidragen till FN:s fond för fredsbyggande, får det snarare att framstå som att det är just fredsarbete och fredsrörelsen som man aktivt vill begränsa.

Starka fredsorganisationer utgör inget hot i ett samhälle med en fri och spänstig debatt kring försvarsfrågor. Om fredsarbete och fredsbyggande börjar ses som fula ord är vi som demokratiskt samhälle illa ute.

Vi är många inom civilsamhället som står i för svåra ekonomiska utmaningar på grund av regeringen avslutar stöd utan dialog och utan möjlighet till konstruktiv omställning. Det är dåligt och destruktivt, sa Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker till Dagen den 27 december 2023.

För Kristna Fredsrörelsen innebär det avslutade stödet en hård smäll mot kärnverksamheten. Vi förlorade, med bara några dagars varsel, 2,6 miljoner kronor som var avtalade och planerade för att användas under 2024.

Där är vi nu, i en värld som skriker efter fred och fredliga lösningar.

Skanna koden i din Swish-app och ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen. Tillsammans gör vi skillnad!

För att kunna fortsätta bredda debatten kring försvars- och säkerhetsfrågor, vara en motvikt till den militaristiska diskursen och fortsätta arbeta för ickevåldslig konflikthantering, behöver vi ditt stöd!

För andra smidiga sätt att ge din gåva, tryck här