Julius Copcutt – Kristna Fredsrörelsen

maj 13, 2022
#samlingförfred – Gör din röst för fred och säkerhet hörd
Den 15 maj förväntas Socialdemokraternas partistyrelse fatta beslut om NATO-medlemskap. Med detta som bakgrund blixtmobiliserar vi tillsammans med aktivister och andra rörelser till en helg med manifestationer för fred och nedrustning. Läs mer om hur du kan engagera dig på din ort!
maj 9, 2022
Nej till NATO – ja till svensk fredspolitik
Årsmötesuttalande 2022: Oro och rädsla får inte styra Sveriges beslut om NATO-frågan. Förändringar i Sveriges säkerhetspolitiska linje kräver en djupgående demokratisk process.
maj 1, 2022
Webinarium om ickevålds-
kommunikation och dialog
Folkbildning för fred! Hur kan vi vända en konfliktspiral innan den utvecklas till något mer ohanterligt? Välkommen att lära dig mer om konfliktförebyggande metoder den 18 maj.
april 4, 2022
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2021
mars 17, 2022
Digitalt samtal: Fred genom ickevåld – så funkar det!
Den 30 mars bjuder Kristna Fredsrörelsen in till ett samtal om ickevåldets möjligheter med anledning av Rysslands invasion och kriget i Ukraina. Lär dig mer om ickevåldsligt motstånd mot ockupation och diktatur och få kunskap om hur du bäst bidrar till fredliga lösningar på konflikter.
februari 23, 2022
Etnicitet och genus fem år efter fredsavtalet i Colombia
Det colombianska fredsavtalet från 2016 ingav hopp och är i många avseenden unikt. Konfliktens offer deltog vid förhandlingsborden och bidrog till att genus- och etnicitetsaspekter innefattades. Avtalet skulle på så vis borga för att inkludera alla de som drabbats av konflikten och vars rättigheter är centrala för möjligheterna att bygga hållbar fred. Men hur gick det sen?
februari 10, 2022
SKAPA en bättre värld med kreativ aktivism
Den femte mars, inför den internationella kvinnodagen bjuder Kristna Fredsrörelsen tillsammans med Svalorna Latinamerika in till en kreativ workshop på temat genus och klimaträttvisa. 
januari 19, 2022
Sändaren: Militär på Gotland – jippo eller freds
förebyggande?
Rysslands krav på omvärlden har skapat ett spänt säkerhetsläge i Europa. Svensk militär har också mobiliserat. Men Kristna Freds vill se andra lösningar och kallar den svenska mobiliseringen för ett försvarsjippo.
januari 19, 2022
Dagen: Kristna oense om svensk militär på Gotland
Upprustning eller ickevåld - hur ska kristna agera inför Rysslands agerande i närområdet?
januari 18, 2022
Global aktion för ettårsjubileet av kärnvapen
förbudet
Fira att kärnvapenförbudet fyller ett år och fortsätt att bana väg för #RättvisFred som det Nya normala!