Linjen – Kristna Fredsrörelsen

Linjen

Visa deltagarna på en riktig eller fiktiv linje genom rummet. Be dem ställa sig på var sin sida, och hälsa på någon mitt emot sig. Be dem hålla kvar händerna. Instruera deltagarna, var sida i taget, att deras mål är att få personen framför sig över till sin sida av linjen.

Säg gärna ”Klara färdiga gå!” eller något liknande kommando. Då uppstår i regel en dragkamp att få över den andra personen.

Samtala efteråt om någon hade lyckats med uppgiften. Är de nöjda eller missnöjda med resultatet.

Prova gärna en gång till efter samtalet så alla får prova ett nytt sätt. Lyckades de bättre andra gången?

Det fredligaste är förstås att båda får som de vill, precis samtidigt – man byter sida. Då har båda genomfört uppgiften utan våld.

Övningen kan med fördel kopplas till ”nollsummetänkande” och vinna-vinna / samarbetstänkande. läs mer om det i Fred i våra händer som vinns under Övningar och workshoptips.

  • Kategori:Kort övning
  • Kategori:Samarbetsövning