Inkludera kunskap om Natos folkrättsbrott i skolan - Kristna Fredsrörelsen

Inkludera kunskap om Natos folkrättsbrott i skolan

Datum: april 9, 2024 | Kategori: NATO, NATO, Opinion

Kunskap om bland annat Nato och folkrätt ska ingå i ämnet samhällskunskap för landets gymnasieelever från och med höstterminen 2025. Kristna Fredsrörelsen förutsätter att undervisningen blir saklig och allsidig, med utgångspunkt i fakta.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att gymnasieelever bland annat ska ”få kunskap om Sveriges totalförsvar, folkrätten samt utrikes- och säkerhetspolitikens roll för mellanstatliga förbindelser, däribland Natos roll.”

– En viktig kunskap att förmedla är att Natos militära doktrin bygger på kärnvapen, trots att såväl användning som hot om användning av kärnvapen strider mot folkrätten, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker.

Kristna Fredsrörelsen påminner i detta sammanhang också om att Sverige inom ramen för Agenda 2030 och dess globala utbildningsmål åtagit sig att verka för att skolundervisningen ska främja en kultur av fred och ickevåld. Delmål 4.7 har rubriken ”Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap”, och lyder enligt följande:

”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, ickevåld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.”

– Ickevåld och främjande av fredskultur saknas idag helt i den svenska skolans läroplaner och regeringen borde åtgärda detta omedelbart om Sverige ska kunna leva upp till sitt åtagande inom Agenda 2030, säger Lotta Sjöström Becker.

Läs även

Hög tid att införa ickevåld och främjande av fredskultur i läroplanerna