Bli följeslagare i Palestina och Israel - Kristna Fredsrörelsen

Bli följeslagare i Palestina och Israel

Date: april 18, 2024 | Kategori: Aktivera dig, Lediga jobb

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera och vill verka för rättvisa och fred? Då kan du vara rätt person att åka som ekumenisk följeslagare till Palestina och Israel.

Det Ekumeniska följeslagarprogrammet rekryterar just nu för utresa som följeslagare i november 2024 och januari 2025. Sista ansökningsdag är den 15 juni 2024. Läs mer på det Ekumeniska följeslagarprogrammet webbsida.

Som följeslagare vistas du tre månader i Palestina och Israel på någon av programmets placeringar. Över 20 länder runt om i världen sänder följeslagare och man arbetar och bor i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.

I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten. Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete, där den sökandes egna nätverk har stor betydelse.

Följeslagaren får en inblick i hur det är att leva under ockupation. Centralt i följeslagaruppdraget är att:

  • erbjuda en skyddande närvaro
  • registrera och rapportera människorättskränkningar
  • stödja palestinska och israeliska fredsorganisationer
  • regelbundet berätta om sina upplevelser för människor på hemmaplan och därigenom sprida kunskap om vad som händer i området, för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten

Ett tips är att läsa följeslagarnas rapporter för att få en bättre förståelse av uppdraget.

Vanligtvis rekryterar vi nya följeslagare två gånger per år och alla får en gedigen träning för att vara väl förberedda för uppdraget innan de åker till Palestina och Israel.

Följeslagaren behöver vara:

  • flexibel och ha god samarbetsförmåga
  •  beredd på hårt arbete
  •  fullt frisk – både fysiskt och psykiskt
  •  öppen för att se saker från olika perspektiv
  •  ha förmåga att representera programmet på ett professionellt sätt

För att bli aktuell som följeslagare måste du vid utresan ha fyllt 25 år. Vi ser gärna äldre sökande och pensionärer, men har en övre åldersgräns på 70 år.

Uppdraget är arvoderat.

Kristna Fredsrörelsen sitter med i det Ekumeniska följeslagarprogrammets styrgrupp men inte som huvudman och är inte ansvarig för rekrytering eller anställning. Information om programmet, ansökan och kontaktuppgifter hittar du här.