Folkrörelsebiståndet under attack - Kristna Fredsrörelsen

Folkrörelsebiståndet under attack

Date: april 17, 2024 | Kategori: Biståndspolitik, Opinion

När Sveriges regering lägger om utrikes- och biståndspolitiken ryms inte längre det svenska civilsamhället i “Team Sweden”. På kort tid och utan dialog har man tydligt visat att det förtroende som folkrörelser under decennier har byggt upp till folk som lever i fattigdom och förtryck, inte längre är så mycket värt. Hur gick det till?

Sedan den tillträdde 2022 har Sveriges regering tillsammans med Sverigedemokraterna tagit fram en reformagenda för svenskt utvecklingssamarbete. Innebörden är ett stort skifte i det som kännetecknat svenskt utvecklingssamarbete och gjort det till ett föredöme internationellt. Medan tidigare reformer av svenskt bistånd varit ett resultat av breda konsultativa processer har reformagendan tagits fram utan meningsfull dialog med civilsamhället. Regeringens utgångspunkt för biståndet är inte längre främst de fattigas perspektiv och rättigheter utan svenska intressen och prioriteringar. Det senare gäller dock inte svenskt civilsamhälle, som i stället motverkas. 

Medan handelsfrämjande institutioner får stora höjningar har villkoren för svenskt civilsamhälle och deras lokala partners omkullkastats. Detta trots bristande belägg för att handel i sig leder till utveckling och överväldigande belägg för civilsamhällets viktiga roll för fredsbyggande, demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning. Reformagendan har också inneburit nedskärningar för fredsarbete i allmänhet och för svenska fredsorganisationer i synnerhet 

Den 29 februari i år gav regeringen biståndsmyndigheten Sida i uppdrag att utreda hur myndigheten skulle kunna ta över förmedlandet av stöd till civilsamhällesorganisationer från de svenska partnerorganisationerna. Som en effekt av detta har Sida meddelat att man kommer att säga upp alla nuvarande avtal från årsskiftet. Sida har avtal med 17 så kallade strategiska partners, bland dem ForumCiv och Svenska missionsrådet som i sin tur fördelar anslag till sina medlemsorganisationer. I nästa led innebär det att över 2000 organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck i mer än 100 länder inte längre kommer att kunna fortsätta sitt arbete. Sida kommer att göra en utlysning av medel för att ingå nya avtal men denna gång öppna upp för internationella organisationer att söka. Utlysningen ska komma i maj och förhoppningen är att nya avtal är på plats i början av nästa år.  

Om förändringen genomförs skulle det innebära ett förstatligande av folkrörelsebiståndet och få stora effekter både för biståndet och för svensk demokrati. Vissa har kallat regeringens politik en krigsförklaring mot svenskt civilsamhälle och det är sant att många nu kippar efter andan. Den begränsning av det demokratiska handlingsutrymmet som vi under de senaste åren har sett allt mer världen över är numera även en svensk erfarenhet. Organisationer och aktivister väger sina ord på guldvåg för att inte hamna i skottlinjen. 

Sammanfattning av de förändringar som genomförts som drabbat civilsamhället

  • Regeringen avslutade strategin för kommunikation och information om biståndet 2023. Det betyder att det inte finns medel till att rapportera om biståndets effekter till svenska allmänheten, att granska makthavare och till exempel lyfta människorättsförsvarares röster. 
  • Regeringen avslutade stödet till civilsamhället för fred och säkerhet som förmedlades genom Folke Bernadotteakademin (FBA). Vilket innebär att det inte finns medel för att lyfta fredsperspektiv i relation till Sveriges stora säkerhetspolitiska omsvängning eller till att främja kunskap och engagemang kring fredsfrågor. 
  • Regeringen har beslutat att höja egeninsatsen för civilsamhällesorganisationer. Detta gör det mycket svårare för mindre och specialiserade organisationer att kunna bidra till utvecklingssamarbetet. 
  • Regeringen har gett Sida i uppdrag att förbereda för att överta ansvaret för stöd till civilsamhällesorganisationer och Sida har meddelat att man kommer att säga upp samtliga avtal inom ramen för civilsamhällesstrategin. Detta innebär att tusentals viktiga projekt kommer att avbrytas och att verksamhet som bygger på långsiktiga samarbeten och tillit inte längre blir möjliga. Det riskerar också få till följd att stora delar av det småskaliga och effektiva folkrörelsebiståndet slås ut. 

Mer information och olika röster om denna förändring finns bland annat här

Sida säger upp avtal med organisationer i civilsamhället – CONCORD Sverige

Sida avslutar avtal – Biståndssverige är i uppror (Dagen)

Biståndet rasar som ett korthus – regeringen slaktar det svenska civilsamhället (Aftonbladet)

Partiernas egna organisationer är de stora vinnarna när biståndet fördelas (Blankspot)

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke | Göteborgs-Posten (gp.se) – ForumCivs ordförande Magnus Lindell: ”Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig.”

KD och L kan ännu rädda folkrörelsebiståndet (Arbetsvärlden) – Magnus Walan, Diakonia: ”Ett förstatligande av folkrörelsebiståndet – var det så kristdemokrater och liberaler ville ha det? Detta är den största och mest ogenomtänkta reformen på trettio år.”

”En katastrof när Sida lägger om biståndet – drabbar kristna aktörer

Vad kan du göra?

Göra din röst hörd! Till exempel genom att kontakta ansvariga politiker eller skriva en insändare till din lokaltidning och berätta vad du tycker.

Här är förslag på vad du kan skriva: 

Vad händer med biståndet och civilsamhället? 

Sida har fått i uppdrag att ta över folkrörelsebiståndet. Men en statlig aktör kan inte ta över den roll som ett samarbete mellan organisationer i det civila samhället fyller. Detta är inte en förändring som efterfrågas av civilsamhället i världens fattiga länder eller av människorättsförsvarare som kämpar för demokrati.  

Demokratin är på tillbakagång i världen. Civilsamhället har en nyckelroll för att motverka detta och för att stärka livsvillkoren för de allra mest utsatta. Nu måste regeringen visa att man tar sina egna ord på allvar och stärka stödet till civilsamhället.  

Förstatliga inte folkrörelsebiståndet!

Kontaktuppgifter till relevanta riksdagsledamöter

Telefon riksdagen (växel): 08-786 40 00

joar.forssell@riksdagen.se (L)

Telefon Liberalerna: 020-53 53 53

gudrun.brunegard@riksdagen.se (KD)

yusuf.aydin@­riksdagen.se (KD)

Telefon Kristdemokraterna: 08-723 25 00

katarina.tolgfors@riksdagen.se (M)

Telefon Moderaterna: 08-786 40 00