Våldets pelare – Kristna Fredsrörelsen

Våldets pelare

Identifiera vad som stöttar våldet i samhället och i världen samt att se hur olika former av våld kan motarbetas.

Genomförande:

Samtala i stor grupp eller först i mindre grupper om vilka som är våldets pelare.

Vad är det som bidrar till våld i samhället? Avgränsa gärna frågan till att handla om något mer konkret så som ”våld i Malmö, Sverige” eller ”i min skola i Mexico City”, osv.

Rita upp dessa pelare och skriv upp på tavlan/blädderblocket de förslag som gruppen kommer med.

När våldets pelare är identifierade får smågrupperna välja ut en eller två av pelarna som de vill jobba med. Deras uppgift blir att komma på olika sätt att bryta ner våldets pelare.

Finns det ickevåldsmetoder som kan användas för att övervinna pelarna? Låt deltagarna skriva upp förslag på blädderblocksblad som ni sedan sätter upp på väggen och samtalar om i storgrupp.

Eventuellt kan resultatet användas till idéer för specifika handlingar som deltagarna vill ta tag i efter kursens slut.

  • Tid:30 min
  • Material:whiteboard eller blädderblock att rita på.
  • Kategori:Lång övning
Våldets pelare
Vårt fredsarbete
mars 30, 2020 Kristna Fredsrörelsen och Coronaviruset
mars 9, 2020 Välkommen till Kristna Fredsrörelsens årsmöte!
mars 6, 2020 Ny grupp fredsobservatörer på väg till Latinamerika
februari 18, 2020 Civilkurage i Västerås
Till våra nyheter
Var förändringen

Ge en gåva

Möjliggör arbete för fred, ickevåld och rättvisa.

100kr 250kr 500kr
Var förändringen

Bli medlem

För att lyckas måste vi vara många! Anslut dig du också.

Kom med oss