Våldets pelare – Kristna Fredsrörelsen

Våldets pelare

Identifiera vad som stöttar våldet i samhället och i världen samt att se hur olika former av våld kan motarbetas.

Genomförande:

Samtala i stor grupp eller först i mindre grupper om vilka som är våldets pelare.

Vad är det som bidrar till våld i samhället? Avgränsa gärna frågan till att handla om något mer konkret så som ”våld i Malmö, Sverige” eller ”i min skola i Mexico City”, osv.

Rita upp dessa pelare och skriv upp på tavlan/blädderblocket de förslag som gruppen kommer med.

När våldets pelare är identifierade får smågrupperna välja ut en eller två av pelarna som de vill jobba med. Deras uppgift blir att komma på olika sätt att bryta ner våldets pelare.

Finns det ickevåldsmetoder som kan användas för att övervinna pelarna? Låt deltagarna skriva upp förslag på blädderblocksblad som ni sedan sätter upp på väggen och samtalar om i storgrupp.

Eventuellt kan resultatet användas till idéer för specifika handlingar som deltagarna vill ta tag i efter kursens slut.

  • Tid:30 min
  • Material:whiteboard eller blädderblock att rita på.
  • Kategori:Lång övning