Elin Wägner – Kristna Fredsrörelsen

juni 30, 2021
Pionjären Elin Wägner: Rösten från 40-talet vi borde lyssnat på
Elin Wägners röst är lika aktuell nu som då hon levde med sina frågor om jordens resurser och fred. Det uppmärksammas bland annat i två aktuella böcker.

”Nu återstår hoppet att vapnen skola läggas ner medan jorden ännu har så mycket osårad hud kvar att den kan leva och läka sina sår. Och att de överlevande skola inse att de, drivna av samma nöd, måste gemensamt sluta fred med jorden.” Så avslutas boken ”Fred med jorden” som Elin Wägner skrev tillsammans med […]