rörelse - Kristna Fredsrörelsen

februari 8, 2024
Årsmöte 2024
Kristna Fredsrörelsens årsmöte äger rum den 20 april 2024 och hålls digitalt.
januari 9, 2023
Årsmöte 2023
Kristna Fredsrörelsens årsmöte ägde rum den 22 april 2023