Salaams vänner tror på freden (avslutat projekt)

Salaams vänner, numera avslutat, var ett unikt samarbete mellan två trosbaserade fredsrörelser; Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF). Med samarbetet vill vi lyfta fram det budskap om fred som finns i både den kristna och den muslimska traditionen, så att våra olika religioner kan bli en grund för fredsbygge, snarare än konflikt.

Sverige kallas ofta för det mest sekulära landet i världen.  Trots detta är religion en stark drivkraft för många människor här och dagens Sverige är präglat av en religiös och kulturell mångfald. Men många är skeptiska till religiös tro och ser religion som roten till många av de krig och konflikter som härjar i världen.

I samarbetet Salaams Vänner har vi utbildat över 40 personer till workshopledare i religionsdialog och konflikthantering.  Dessa personer har sedan 2011 bland annat hållit workshops i skolor och på fritidsgårdar i landet, i Riksdagen och under Almedalsveckan.

Salaams vänner står stadigt på två ben:

Dialog

Salaams vänner vill utmana uppdelning mellan ”vi” och ”dem” som ofta finns mellan personer med olika religiös uppfattning eller utan religion. Genom att diskutera med varandra om olika religioners fredsbudskap, om människors lika värde och om acceptans för olikheter suddas denna uppdelning ut. Samtalen tar sin utgångspunkt i människors gemensamma strävan efter kärlek, respekt och kontroll över sina liv.

Civilkurage

Salaams vänner vill ge redskap för hur människor kan agera i konfliktfyllda vardagssituationer.  Genom att lära sig praktiskt ickevåld tror vi att människor kan bryta med inlärda mönster av konflikthantering och lära in nya, mer konstruktiva, beteenden. Genom att lära ut ickevåldstekniker vill Salaams Vänner hjälpa ungdomar att stärka sitt civilkurage.

Själva projektet Salaams vänner är sedan 2013 avslutat, men de utbildade workshopledarna fortsätter att åka runt på skolor och i föreningar för att hålla workshops.

Bjud in Salaams vänner

Salaams vänner har diplomerat workshopledare som gärna besöker skolor, föreningar etc. för att hålla workshops i religionsdialog och konflikthantering.

“Själva materialet Ni arbetade med i workshopen var mycket väl framtaget och det fanns en förenande tanke bakom att vi har mer gemensamt med våra medmänniskor än vad vi tror, likheterna är fler än skillnaderna utan att man förstår det. Fördomar bygger på okunskap. Alla elevgrupperna har samtalat med mig efter Ert besök och uttryckt sitt gillande och även sagt vi vill ha mer sånt här” 
– Marie Ahlgren Andersson, lärare på Lövstagymnasiet Gotland

För mer information om Salaams vänner, kontakta Kristna Fredsrörelsen ickevåldssekreterare Kerstin Bergeå på 08-453 68 41 eller kerstin.bergeå@krf.se.

> Till Svenska Muslimer för Fred och Rättvisas webbplats

> Till Salaams vänners blogg

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE