Nr 3-4/2012 om mänskliga rättigheter - Kristna Fredsrörelsen

Nr 3-4/2012 om mänskliga rättigheter

Datum: december 1, 2012 | Kategori: Fredsnytt

Vad händer när ekonomiska intressen går före mänskliga rättigheter?

Läs Fredsnytt nr 3-4/2012