Fredsnytt - Kristna Fredsrörelsen

Fredsnytt

Kristna Fredsrörelsens medlemstidning Fredsnytt kommer ut två gånger per år.
december 20, 2022
Historisk träff i Juba när IFOR höll rådslag
IFOR:s rådslag i Juba, Sydsudan, var det första någonsin att hållas på den afrikanska kontinenten. 60 delegater från Afrika, Amerika, Asien och Europa deltog i sammankomsten, som hölls i hybridformat. Rådslaget föregicks av en offentlig konferens Armed Conflicts and Peaceful Transition in Africa: Lessons Learned in South Sudan, som också sändes digitalt.
december 20, 2022
Var finns fredsrösterna?
Den 10-11 november bjöd Kristna Fredsrörelsen och Sigtunastiftelsen för andra året in till reflektionsdygnet Våldsmotstånd och fredslängtan.
december 20, 2022
En röst för fred i ett år präglat av stridsrop
Vi närmar oss slutet av ett år då många av Kristna Fredsrörelsens farhågor, när vi påpekat det uppenbara – att våra beslutsfattare berett väg för den framtid de investerat i – besannats med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Polariseringen i det offentliga samtalet har i kölvattnet av den ansträngda säkerhetssituationen eskalerat. Fredsrörelsen har kritiserats för att vara världsfrånvänd. Här följer en rad nedslag som visar hur Kristna Freds opinionsbildat 2022.
december 20, 2022
Till försvar för en feministisk fredspolitik
Den feministiska advokaten Linda Cabrera besökte Sverige första gången för 10 år sedan. Då hade fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och FARC-gerillan inletts. Vi träffar chefen för colombianska Sisma Mujer i november och nu har den politiska spelplanen i båda länderna kastats om.
december 19, 2022
Blodigaste året på Västbanken sedan 2006
Hittills i år har 105 palestinier, varav 26 barn, dödats av israeliska säkerhetsstyrkor. Det gör 2022 till det dödligaste året på Västbanken på 16 år. FN varnar för ytterligare upptrappningar, och påminner om att israeliska myndigheter har en laglig skyldighet att skydda palestinier. Zandra Bergman deltog i tre månader i Följeslagarprogrammet. Här skriver hon om sina intryck.
december 19, 2022
Tre snabba till Iraj Shirkhani
Iraj Shirkhani deltog i årets ekumeniska samling Våldsmotstånd och fredslängtan. Han är en av initiativtagarna till Helamalmö och har arbetat i 15 år som lärare i Malmö och Stockholm.
december 19, 2022
Fredsnytt nummer 2 2022
Fredens röster: till försvar för en inkluderande fredspolitik. I 2022 års andra nummer av Fredsnytt hör vi röster för fred från olika platser, positioner och förutsättningar.
september 2, 2022
Röster från en ockupation
Våren 2022 genomförde Maria Bruce en studieresa till Palestina och Israel som del av folkhögskolekursen Fred, ickevåld och ledarskap. Marias engagemang för fred och ickevåld var något Kristna Fredsrörelsen ville veta mer om och porträttera men längs vägen trädde andra röster fram.
juli 25, 2022
Brant uppförsbacke för vapenvägrare i Colombia
Militariseringen är på frammarsch och med den även frågan om ungas rätt att vägra vapen. I Colombia, ett land som präglas av våldsamma konflikter, är frågan ständigt aktuell och en del segrar har vunnits. Men vägen till rättssäkerhet i prövningen är brant.
juli 13, 2022
Achí-kvinnor drev fram fällande domar
Att minnas är att återuppleva. Marci Hernández Martínez var fredsobservatör i Guatemala 2014. Då fick hon bevittna hur en grupp med Achí-kvinnor reste sig för att vittna om de sexuella övergrepp som de blev utsatta för på 80-talet, under den väpnade konflikten.