Fredsnytt – Kristna Fredsrörelsen

Fredsnytt

Kristna Fredsrörelsens medlemstidning Fredsnytt kommer ut två gånger per år.

januari 9, 2020
Vapenvägran – en del i fredsrörelsens historia
Antimilitarism genom vapenvägran är en av grundbultarna i den radikala pacifismen som har varit med Kristna Fredsrörelsen sedan dess ursprung. Under de hundra år som gått har ställningstagandet fortsatt att vara aktuellt och idag stödjs även fredsaktörer internationellt som arbetar aktivt med frågan.
januari 8, 2020
Vägra vapen
Vapenvägrare spelar stor roll för att sprida fredskultur. Det menar Martín Nates, generalsekreterare för organisationen Justapaz i Colombia som arbetar för rätten till samvetsvägran.
november 28, 2019
Fredsnytt nr 2 2019 om 100 år av ickevåld

Kristna Fredsrörelsen firar hundra år som fredsrörelse! I detta nummer av Fredsnytt uppmärksammas jubileumsårets händelser och en historiskt central del av vårt strategiska ickevåldsarbete, kampen mot vapen. Läs Fredsnytt nr 2 2019

november 28, 2019
”Min aktivism är min livsstil”
Martin Smedjeback är heltidsaktivist och en av de medlemmar som arbetat mot vapenexport på ett mycket aktivt sätt. Han kom in i Kristna Fredsrörelsen i början av 2000-talet och idag driver han djurrättsorganisationen Save Movement Sverige.
juni 10, 2019
Fredsnytt nr 1 2019 Jubileum

100 år av kamp för freden och med ickevåld som medel. Kristna Fredsrörelsen firar i år 100 år som fredsrörelse och blickar i den andan både bakåt och framåt. Möt några av dem som har varit med och format rörelsen men läs också om det viktiga arbete som görs inom organisationen idag. Ladda ner Fredsnytt […]

december 1, 2018
Fredsnytt nr 2 2018 om våld

Ordet ”våld” kan innefatta mycket mer än bara det fysiska våldet. Även andra former av förtryck och kränkningar, inklusive rovdrift på naturen, kan ses som våld. I detta nummer tittar vi också närmar på motståndsstrategier mot våldsamma rasister. Ladda ner Fredsnytt nummer 2 /2018.

juni 1, 2018
Fredsnytt nr 1 2018 om mänsklig säkerhet

Det här numret dyker ner i konkreta exempel på vad som är mänsklig säkerhet. Ett begrepp som till skillnad från den traditionella inriktningen fokuserar på att människan i samhället ska ha maximal säkerhet. Ladda ner Fredsnytt nummer 1 /2018.

december 1, 2017
Fredsnytt nr 2 2017 om Globala målet 16

Till skillnad från Milleniemålen är Agenda 20130 universell, det vill säga alla länder bär ett gemensamt ansvar och agendan ska implementeras även här i Sverige. Vad innebär Agenda 2030 och specifikt det globala målet #16 om fredliga och inkluderande samhällen, för oss i Kristna Fredsrörelsen? Detta nummer av Fredsnytt ger en djupare bild av Kristna […]

juni 1, 2017
Fredsnytt nr 1 2017 om civilkurage

Hur hittar du modet att säga ifrån när någon behandlar en medmänniska illa? Och hur gör du det på ett ickevåldsligt och konstruktivt sätt som bygger på samhörighet snarare än att leda till ökad polarisering? Detta nummer av Fredsnytt utforskar civilkurage, grupptillhörighetens roll och hur vi hittar modet inom oss och finner nya vägar till gemenskap. […]

december 1, 2016
Fredsnytt nr 2 2016 om väpnande konflikter

Hur gör Kristna Fredsrörelsens arbete skillnad i väpnade konflikter? 20 år efter fredsavtalet i Guatemala – var tog freden vägen? Hur påverkas de medföljda människorättsförsvararna i Colombia av fredsavtalet mellan regeringen och Farc-gerillan? Detta nummer utforskar fredsprocesser, konfliktdynamik, och hur freden låter vänta på sig trots att vapnen tystnat. Läs Fredsnytt nummer 2/2016 här.