Fredsnytt - Kristna Fredsrörelsen

Fredsnytt

Kristna Fredsrörelsens medlemstidning Fredsnytt kommer ut två gånger per år.

juli 1, 2024
Fredsnytt Nr 1 2024: Fredsrörelse i krigstid
Årets första nummer av Fredsnytt är ute! I denna upplaga kan du läsa inspirerande reportage och om vad som är aktuellt inom fredsrörelsen i Sverige och internationellt.
december 19, 2023
”Det är lätt att komma folk nära” – Karolina Boyoli
Karolina Boyoli har nyligen kommit hem efter att ha varit fredsobservatör i Colombia i ett år. Med sig hem tar hon insikter om de underliggande orättvisorna i samhället och lärdomar motståndskraften i det colombianska civilsamhället.
december 16, 2023
Vi behöver göra fredsexperiment!
Hur är det att odla potatis och försöka leva på ett sätt som vårdar guds skapelse medan F21-flygplan hela tiden flyger över ens huvud – som en ständig påminnelse om den pågående upprustningen?
december 14, 2023
Kamp för rättvisa bortom döden
Perspektiv från Colombia. Blanca är människorättsförsvarare från urfolksgruppen Wayúu och aktiv inom folkrörelsen Movice. Hennes situation är en präglad av sökande, kamp och sorg och rörelsens driv för rättvisa för konfliktoffer går inte att ta miste på.
december 13, 2023
När trots är intelligens – och det enda rimliga
Lärdomar för förnyat motstånd. Nicolas Lunabba, Martin Luther King-mottagare 2022 och ansiktet utåt för Helamalmö reste till Guatemala tillsammans med journalisten Jesper Sotomayor Klemedsson. Med sig hem tog de lärdomar som förändrade deras rörelse i Sverige.
december 11, 2023
”Vi behöver fler excentriska knäppskallar”
Martin Smedjeback har läst filosofen William MacAskills bok Vad framtiden förtjänar – att planera för en miljon år och konstaterar att egensinne och sikte på framtiden förenar fredsbyggare med klarsynta excentriker.
december 3, 2023
En väg ut från våldet
Rätten att vägra använda våld och vapen är en central fråga i ickevåldsorganisationen Justapaz filosofi. Motståndet mot allmän värnplikt och kampen för vapenvägrares rättigheter går hand i hand med insikten om vilka som behöver mest skydd och omtanke i väpnade konflikter: barn och unga.
december 3, 2023
En hopplös situation?
När Alma Michold åkte till Västbanken med Följeslagarprogrammet förstod hon att det var en asymmetrisk konflikt hon skulle observera, men inte att hon dagligen skulle få bevittna det systematiska våldet.
december 3, 2023
Guatemalas gator kokar av protester
Guatemalas gator kokar av demonstrationer, ceremonier och bönemöten till stöd för valutgången.
december 3, 2023
Fredsnytt nummer 2 2023
Fredspolitiska perspektiv: Förnyat motstånd