Extern utvärdering: Anslag för information och kommunikation - Kristna Fredsrörelsen

Extern utvärdering: Anslag för information och kommunikation

Datum: december 31, 2015 | Kategori: Utvärderingar

Extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag (2015)