Utvärderingar - Kristna Fredsrörelsen

Utvärderingar

april 27, 2019
Effektrapport 2018
september 13, 2017
Extern utvärdering: skydd av MR-försvarare
oktober 19, 2016
Extern utvärdering: stöd till NOVA i Västsahara
december 31, 2015
Extern utvärdering: Anslag för information och kommunikation
mars 31, 2014
Extern utvärdering: stöd till nätverket CLAVE