Utvärderingar – Kristna Fredsrörelsen

Utvärderingar

september 13, 2017
Extern utvärdering: skydd av MR-försvarare

Extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens arbete för skydd av människorättsförsvarare i Colombia (2017, spanska)

oktober 19, 2016
Extern utvärdering: stöd till NOVA i Västsahara

Extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens stöd till ickevåldsorganisationen NOVA i Västsahara (2016, engelska)

december 31, 2015
Extern utvärdering: Anslag för information och kommunikation

Extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag (2015)

mars 31, 2014
Extern utvärdering: stöd till nätverket CLAVE

Extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens stöd till nätverket CLAVE i Latinamerika (2014, spanska)