oktober 2016 – Kristna Fredsrörelsen

oktober 19, 2016
Extern utvärdering: stöd till NOVA i Västsahara

Extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens stöd till ickevåldsorganisationen NOVA i Västsahara (2016, engelska)