Extern utvärdering: stöd till NOVA i Västsahara - Kristna Fredsrörelsen

Extern utvärdering: stöd till NOVA i Västsahara

Datum: oktober 19, 2016 | Kategori: Utvärderingar

Extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens stöd till ickevåldsorganisationen NOVA i Västsahara (2016, engelska)