Extern utvärdering: skydd av MR-försvarare - Kristna Fredsrörelsen

Extern utvärdering: skydd av MR-försvarare

Datum: september 13, 2017 | Kategori: Utvärderingar

Extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens arbete för skydd av människorättsförsvarare i Colombia (2017, spanska)