oktober 20, 2017
Insamlingspolicy
I denna policy beskriver vi vårt insamlingsarbete och vilka riktlinjer som styr det.

Hur vi hanterar gåvor och under vilka förutsättningar vi inte tar emot gåvor. Läs vår Insamlingspolicy

oktober 12, 2017
Kristna Fredsrörelsen sätter press på handelsavtalet mellan Europeiska Unionen och Mexiko.

Enligt EU-policyn Handel för alla: Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik ska EU-ländernas internationella aktioner baseras på samt främja de mänskliga rättigheterna. De framhåller att ”verktyg som handelsavtal och preferensprogram ska användas för att främja värden runtom i världen, t.ex. hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvis och etisk handel och korruptionsbekämpning.” December 1997 ingick Mexiko […]