oktober 2017 – Kristna Fredsrörelsen

oktober 12, 2017
Kristna Fredsrörelsen sätter press på handelsavtalet mellan Europeiska Unionen och Mexiko.

Enligt EU-policyn Handel för alla: Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik ska EU-ländernas internationella aktioner baseras på samt främja de mänskliga rättigheterna. De framhåller att ”verktyg som handelsavtal och preferensprogram ska användas för att främja värden runtom i världen, t.ex. hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvis och etisk handel och korruptionsbekämpning.” December 1997 ingick Mexiko […]