Fredsnytt nr 2 2017 om Globala målet 16 - Kristna Fredsrörelsen

Fredsnytt nr 2 2017 om Globala målet 16

Datum: december 1, 2017 | Kategori: Fredsnytt

Till skillnad från Milleniemålen är Agenda 20130 universell, det vill säga alla länder bär ett gemensamt ansvar och agendan ska implementeras även här i Sverige. Vad innebär Agenda 2030 och specifikt det globala målet #16 om fredliga och inkluderande samhällen, för oss i Kristna Fredsrörelsen? Detta nummer av Fredsnytt ger en djupare bild av Kristna Fredsrörelsen på olika sätt jobbar för att göra mål 16 till verklighet.

Läs Fredsnytt nummer 2 /2017.