Verksamhets berättelse och årsredovisning 2017 - Kristna Fredsrörelsen

Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2017

Datum: april 22, 2018 | Kategori: Verksamhetsberättelser

Läs om årets aktiviteter och resultat.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017 inklusive revisionsberättelse. Se även det skannade originalet med underskrifter av styrelse och revisorer.