Verksamhetsberättelser - Kristna Fredsrörelsen

Verksamhetsberättelser

april 4, 2022
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2021
maj 21, 2021
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2020
april 16, 2020
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2019
april 27, 2019
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2018
april 22, 2018
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2017
Läs om årets aktiviteter och resultat.
april 23, 2017
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2016
april 17, 2016
Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2015