Maghreb – Kristna Fredsrörelsen

Maghreb

april 1, 2021
Övervåld används mot demonstranter i Tunisien
Sedan 10-årsdagen för Tunisiens jasminrevolution, då den förre diktatorn Ben Ali avsattes och den Arabiska våren började, har läget i landet varit mer turbulent än på länge. De stora politiska, ekonomiska och sociala utmaningar som Tunisien under många år dragits med, nu dessutom med påfrestande covid-restriktioner, har under 2020 lett till flertalet demonstrationer runt om i landet.

I december var det främst unga tunisier som gick ut på gatan för att kräva arbetstillfällen, bättre livsvillkor och systemförändring. Viss våldsamhet förekom från vissa demonstranter, men det grova repressiva svaret från polisen har skapat starka reaktioner och vidare protester i hela landet. Efter urskillningslösa massgripanden, övervåld, i många fall riktat mot oskyldiga förbipasserande och […]

april 1, 2021
Vapenvilan i Västsahara har brutits
I Västsahara har den sedan 29 år hållna vapenvilan brutits. Den 13:e november 2020 gick marockanska styrkor in i en buffertzon för att bryta blockaden av en omstridd vägsträcka i Guerguerat, varpå Polisario (Västsaharas befrielserörelse) förklarade att vapenvilan var bruten.

Guerguerat ligger i söder och kopplar samman det ockuperade territoriet med Mauretanien, och hade blockerats av västsahariska aktivister under några veckor. Ett lågintensivt artillerikrig har sedan dess pågått mot de marockanska posteringar som finns längs med den minerade sandvall som skiljer ockuperat och befriat västsahariskt territorium åt. Röster från omvärlden har reagerat på upptrappningen och […]

februari 25, 2021
Var är det aktiva stödet till fredsprocesser?
Kristna Fredsrörelsens tankar kring Utrikespolitiska deklarationen 2021.

Det globala perspektivet är en omistlig del av Kristna Fredsrörelsens identitet och 100-åriga historia. Vi är idag verksamma i Latinamerika där vi skapar handlingsutrymme för hotade människorättsförsvarare genom metoden internationell medföljning, också kallad preventiv närvaro. Vi verkar också för att främja mänsklig säkerhet och hållbara metoder för dialog i konfliktområden i Nordafrika samt stödjer civilsamhället […]

juni 29, 2020
Ökat våld mot kvinnor i spåren av Covid-19
Coronapandemin har på många håll i världen satt ljuset på hur våld mot kvinnor ökar när människor stängs in i sina hem. Asrar Ben Jouira och Hamza Nasri, från Tunisien, vittnar om ett lamslaget land där karantän och eskalerande fattigdom har lett till ökade våldsnivåer i hemmen under coronakrisen och där myndigheternas kapacitet inte räcker till.
april 23, 2019
Unga bygger fred
Unga fredsaktörer i Maghreb-regionen kommer samman och lär sig ickevåldsmetoder i ett nytt projekt.

Projektet Peacemakers 2030 i Maghreb innebär en strategiförändring för Kristna Fredsrörelsen.