Remissvar på utredning om kärnvapenförbud - Kristna Fredsrörelsen

Remissvar på utredning om kärnvapenförbud

Datum: april 27, 2019 | Kategori: Kärnvapen, Remisser

"En historielös utredning"

Kristna Fredsrörelsen levererade idag sitt remissvar angående utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen.

– Vår övertygelse är att ickevåld är den enda vägen in i framtiden. Vår ambitionsnivå höjs när vi ser frånvaron av våldsförebyggande åtgärder och perspektiv av mänsklig säkerhet i denna utredning, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker.

I remissvaret betonas Kyrkornas väl genomtänkta och konsekventa avvisande av kärnvapen, som pågått sedan 1970-talet, samt vikten av att ta avstamp i Sveriges hedrande historia som nedrustningsnation.

– Utredningen är på så sätt historielös, säger Lotta Sjöström Becker.

Samtidigt vill hon hylla den svenska samhällspolitiken som möjliggör ett starkt och fritt civilsamhälle. Konventionen om förbud mot kärnvapen kan stärka civilsamhällets roll i att bilda opinion mot dessa vapen.

– Baserat på vår historia och vår progressiva feministiska utrikespolitik så bör Sverige skriva under och så snart som möjligt ratificera konventionen om ett kärnvapenförbud, säger Lotta Sjöström Becker.

 

Bilden: Konventionen stärker civilsamhällets roll i att bild opinion mot kärnvapen. Foto: Kristna Fredsrörelsen.