Remisser – Kristna Fredsrörelsen

Remisser

februari 25, 2021
Yttrande över Naturvårdsverkets översyn av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter
Ett fortsatt undantag för det svenska försvaret när det gäller miljöhänsyn och miljöredovisning skulle ses som ett uttryck för bristande ansvarstagande och sviktande medmänsklighet.
april 27, 2019
Remissvar på utredning om kärnvapenförbud
"En historielös utredning"