Antikorruptions policy - Kristna Fredsrörelsen

Antikorruptions
policy

Datum: december 14, 2019 | Kategori: Styrdokument

Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och behöver motverkas. För att detta ska ske krävs en djupare insikt i vad som omfattas i begreppet.

Korruption är en form av maktmissbruk. Med korruption avser Kristna Fredsrörelsen när någon organisation, institution, företag eller individ tillförskansar sig otillbörlig vinning genom sin ställning. I begreppet korruption ingår sådana företeelser som mutor och bestickning, utpressning, favorisering och nepotism, svindleri och jäv.

Antikorruptionspolicy från december 2019