Uppförandekod - Kristna Fredsrörelsen

Uppförandekod

Datum: februari 8, 2020 | Kategori: Styrdokument

Vad kan du förvänta dig när du möter en representant för Kristna Fredsrörelsen?

Uppförandekodens syfte är att beskriva hur Kristna Fredsrörelsen förväntar sig att personer agerar när de företräder organisationen, verkar i dess namn eller på dess uppdrag.

Uppförandekod från februari 2020