Kristna Fredsrörelsen och Coronaviruset - Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen och Coronaviruset

Datum: mars 30, 2020 | Kategori: Aktiviteter, Colombia, Guatemala, Mexiko

Coronavirusets framfart har på kort tid förändrat liv och samhällen runt hela jorden. Vi ser hur det tar sig in i folks hem och i viktiga samhällsfunktioner, hur det förändrar vår vardag, våra relationer och våra arbeten. Många är vi som upplever att livet är satt på paus men världen utanför har inte stannat.

Foto: CDC / Unsplash

På Kristna Fredsrörelsen följer vi utvecklingen noggrant och tar myndigheternas rekommendationer på största allvar. Därför anpassas tills vidare alla våra utåtriktade aktiviteter till digitala format i största möjliga utsträckning och all vår kanslipersonal i Stockholm uppmanas att arbeta hemifrån för att bidra till att begränsa smittspridningen och samtidigt inte riskera sin egen hälsa. Vi informerar löpande om eventuella förändringar i verksamheten.

Internationell verksamhet

I de tre länder där vi har programverksamhet i Latinamerika ökar smittspridningen och dödsfall på grund av coronaviruset har rapporterats från samtliga. I Colombia och Guatemala råder undantagstillstånd med strikta utegångsförbud på vissa tider av dygnet men med vissa undantag. De båda länderna har stängt sina gränser och det tillsammans med utegångsförbuden gör att stor del av vår utlandsverksamhet påverkas. Det finns en utbredd oro att myndigheter ska utnyttja krisen för att begränsa opposition och inskränka demokratiska rättigheter oproportionerligt. Mexikos gränser är fortsatt öppna men med allt färre möjligheter att resa in och ut ur landet. Samtidigt stänger allt fler näringar ner och människor uppmanas att stanna hemma till följd av nödläget.

För människorättsförsvarare i Colombia, Guatemala och Mexiko innebär den här nya situationen mindre säkerhet och ökade risker och samtidigt ännu mer begränsade möjligheter att göra sina röster hörda och kämpa för sina och andras mänskliga rättigheter. Vissa väpnade aktörer i länderna visar inga tecken på att minska sin verksamhet utan situationen verkar snarare vittna om en upptrappning av det politiska våldet.

Vi anpassar oss och gör allt vi kan för att kunna fortsätta att bedriva vår viktiga verksamhet samtidigt som vi givetvis sätter vår personals och våra samarbetspartners säkerhet och hälsa i första rum. På grund av situationen och karantänsrestriktioner har vår personal begränsade möjligheter att röra sig i länderna. I samförstånd med våra anställda har viss personal åkt tillbaka till sina hemländer medan majoriteten fortsatt arbetar vidare på plats.

Utbildningar och aktivism

Ickevåldsutbildningar och tränarträffar kommer framöver att genomföras digitalt tills myndigheterna bedömer att smittorisken har minskat tillräckligt och lättar på de restriktioner och rekommendationer som nu är vägledande. Detta kräver förstås en stor omställning men vi ser positivt på nya utmaningar och möjligheter i spåren av denna allvarliga kris.

Årsmöte 2020

Rådande omständigheter gör att vi för första gången i Kristna Fredsrörelsens historia kommer att genomföra årsmötet digitalt. Mer information om det hittar du här.