Debatt: Återuppliva EU som ett fredsprojekt - Kristna Fredsrörelsen

Debatt: Återuppliva EU som ett fredsprojekt

Datum: juli 28, 2020 | Kategori: Debatt, Kärnvapen, Opinion, Pressklipp, Vapenexport

Hållbar fred som det Nya normala borde vara vägen, om inte farhågorna från Davos om ett misslyckat globalt ledarskap ska infrias, så skriver Kristna Fredsrörelsen, i tidningen Dagen.

I en rapport som Svenska missionsrådet släppte i dagarna understryks det som olika FN-organ upprepat under coronakrisen: pandemin påverkar arbetet med att nå de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Så många som en halv miljard människor kan försättas i fattigdom som en följd av pandemin och hungersnöden i världen kan komma att fördubblas. De redan utsatta har drabbats värst, i och utanför Europa. Konflikter världen över riskerar att förvärras, och pågående kriser fördjupas.

När 2020 inleddes och världens­ ­­ledare samlades i Davos fick de ange vad de såg som de största hoten mot mänskligheten de kommande tio åren. Då var smittsamma sjukdomar en bra bit ner i denna orossammanställning, ett hot i fjärran. Australien brann och miljön och människans negativa inverkan på planeten var i topp. Där återfanns också oron för angrepp mot informationssäkerheten och misslyckat globalt ledarskap. Det globala perspektivet var framträdande. I dag, med coronapandemin för ögonen skulle vi önska att det förstärkts än mer, men tyvärr tyder inte mycket på det.

Tysklands försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer sträcker ut sin hand till Sverige­ i Dagens Nyheter (12/6) och erbjuder att vi gör gemensam sak mot informationskrig, terror, Kinas maktanspråk, Rysslands aggressioner. Men den väg hon pekar ut till säkerhet uppnås genom vapenmakt. Den europeiska tillverkningen och försäljningen av vapen förväntas prioriteras – oavsett vilka andra behov som kan tänkas dyka upp.

Hållbarhetsperspektiven är som bortblåsta, när Europa ska skapa allianser och hela de djupa sår som covid-19 lämnar efter sig. Farhågorna i Davos om ett misslyckat globalt ledarskap håller på att infrias.

I stället borde vi gemensamt­ ta konsekvenserna av den dyrköpta lärdomen att våld föder våld och med förenade krafter minnas första världskrigets skyttegravar. Massmorden av Syd- och Nordamerikas urfolk. Uppdelningen av Afrika. Kongos plågade befolkning under kung Leopold II av Belgien. Andra världskrigets fasor. Kalla krigets offer världen över. De tusentals som i detta nu drunknar i Medelhavet och plågas i Libyen, som en följd av en maktordning vi är med och upprätthåller med militära medel.

Vi behöver komma bort från ett militaristiskt tänkande där Nato framstår som en nödvändighet. I stället bör vi fokusera på hållbar fred som Det nya normala och global mänsklig säkerhet.

När ärkebiskop Antje Jackelén på Johannes Döparens dag skrev: ”Gud, sänd oss profeter som likt Johannes skärper vår blick för den som lider nöd och upptänder vår vrede över orättfärdighet och hyckleri. Styr våra fötter in på fredens väg” framstår det för oss som den tydligaste visionen av det vi behöver.

Tillsammans kan Europas stater göra skillnad och vi är en del av det. Vi vill se att EU återupplivas som fredsprojekt. En hållbar omställning till att främja gemensam säkerhet och fred skulle ge oss, européer, mänsklig resning och visa på förmåga till ett ledarskap som har rättvisa som vägvisare.

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna fredsrörelsen