Digital medföljning – nya verktyg för ökat skydd, legitimitet och handlings utrymme för människorätts försvarare - Kristna Fredsrörelsen

Digital medföljning – nya verktyg för ökat skydd, legitimitet och handlings
utrymme för människorätts
försvarare

Datum: april 29, 2021 | Kategori: Internationell medföljning

År 2020, i skuggan av Covid19-pandemin, utvecklade vi nya verktyg för att öka skydd, legitimitet och handlingsutrymme för människorättsförsvarare i Colombia, Guatemala och Mexiko.

I skriften Digital medföljning – nya verktyg för ökat skydd, legitimitet och handlingsutrymme för människorättsförsvarare har vi sammanställt våra erfarenheter och tankar så här långt och hoppas kunna inspirera och ge möjlighet till reflektion åt andra, genom att klargöra de möjligheter och begränsningar virtuell medföljning inneburit för oss under Coronapandemin.

Internationell medföljning är en ickevåldsmetod för att påverka en orättvis situation som upprätthålls genom våld och hot. Det gör vi genom våra fyra verktyg: fysisk medföljning, politisk medföljning/påverkansarbete, strategisk kommunikation och kapacitetsstärkning i ickevåldslig säkerhet och skydd.

Virtuell medföljning innebär att vi ersätter fysisk närvaro med virtuell närvaro eller medföljning på distans och får en liknande effekt.

Krisen har lett till många lärdomar, men det har också varit en orolig och frustrerande period. Pandemins verkningar förvärrar redan mycket allvarliga och dödliga kontexter som grundar sig i en kombination av brist på erkännande av mänskliga rättigheter och bristande respekt för liv.

Sedan oktober 2020 har vi kunnat gradvis återuppta den fysiska medföljningen, men vi kommer att behöva leva med pandemin under en lång tid. I ljuset av det, och av utvecklingen i samhället i stort ser vi att arbetet med digitala verktyg kan komma att fortsätta att spela en viktig roll, också för oss i arbetet med Fredtjänstprogramet.