Debatt: Konflikter är nödvändiga - men inte kriget - Kristna Fredsrörelsen

Debatt: Konflikter är nödvändiga – men inte kriget

Date: oktober 21, 2021 | Kategori: Debatt, Fredsobservatörer, Internationell medföljning, Mexiko, Opinion, Pressklipp

Fred är vägen till fred. Ickevåldets principer ger oss kraft att arbeta mot våld och orättvisor och tillsammans bygga den förändring vi vill se.

Debatten om hur kristna ska förhålla sig till krig, våld och pacifism, initierad av Pascal Andréasson (Dagen 15/9), ställer viktiga frågor på sin spets. Fredsälskande kristna pacifister grundade Kristna fredsrörelsen utifrån sin tro på Jesus ickevåldsbudskap och övertygelsen om att krig och våld aldrig är berättigat, utan att konflikter måste lösas på fredlig väg.

Vår internationella tillhörighet IFOR, International Fellowship of Reconciliation, startades av två pastorer från Tyskland respektive Storbritannien precis innan första världskriget bröt ut. De tog varandra i hand och lovade att de skulle förbli bröder vad som än hände.

I dag vägleds vi av dessa och andra modiga och fredsälskande förebilder som vägrat följa våldsnormen. De vägrade vapentjänst och följde det pacifistiska kärleksbudskapet som Jesus så tydligt predikar: den shalom, frid, som Edel Irén Lappin hänvisar till i sin debattartikel  i tidningen Dagen, och som är ett bärande tema i alla abrahamitiska religioner, och nära förbundet med ickevåldsbudskapet Ahimsa – en central moralisk princip inom hinduism, buddism och jainism.

Genom att bygga vidare på Gandhis konstruktiva program visar ickevåldsmetoden på den förändring man vill se, står upp mot orättvisor och gör motstånd – utan att själv bruka våld.

Hela debattinlägget hos tidningen Dagen.