Global Bar Magazine: Försvara det fria ordet och demokratin i Mexiko - Kristna Fredsrörelsen

Global Bar Magazine: Försvara det fria ordet och demokratin i Mexiko

Date: december 10, 2021 | Kategori: Debatt, Pressklipp

Det fria ordets utövare är demokratins första försvarslinje. Idag, på den internationella dagen för mänskliga rättigheter uppmanar vi Sveriges regering att stå upp för det fria ordet i Mexiko och driva en samstämmig politik som sätter mänskliga rättigheter och demokrati i första rummet. 

Press- och yttrandefriheten i Mexiko är allvarligt hotade och med dem landets demokratiska utveckling. Under 2020 mördades minst 6 journalister och 24 människorättsförsvarare i landet och hittills i år har ytterligare minst 7 journalister mist sina liv i våldsspiralen. Medier attackeras med alarmerande frekvens enligt CPJ och landet befinner sig föga smickrande på plats 143 på pressfrihetsindex. Samtidigt är straffriheten för attacker och mord i de här fallen närmast total. En representant för den mexikanska människorättsorganisationen Comité Cerezo sammanfattar:

”Det stora problemet i Mexiko är straffriheten för brott som begås mot människorättsförsvarare och journalister”

De som dödar bärare av det fria ordet är inte centralmakten, utan lokala aktörer: storbönder och lokala makthavare som granskas. Samtidigt har bristen på lagförande insatser nått sådana nivåer att den mexikanska regeringens bristande insatser beskrivs av människorättsorganisationer som en medveten strategi sprungen ur politisk ovilja att gå till botten med brottsutredningar.

Mexiko är Sveriges andra största exportmarknad till Latinamerika och omfattade 2018 ca 6,3 miljarder kronor. Drygt 100 svenska företag exporterar bland annat läkemedel, maskiner och transportmedel. Och krigsmateriel. Export av krigsmateriel är en viktig markering som legitimerar ett lands styre. I Mexiko är det samma styre som anses underlåta människorättskränkningar till att upprätthålla den utbredda straffriheten för brott begångna mot journalister och mr-försvarare.

Med sina starka handelsförbindelser till Mexiko har Sverige möjlighet att skapa förändring.

Gentemot styret i ett av världens våldsammaste länder behöver den svenska regeringens och EU:s politik vara samstämmig med ett tydligt fokus på konfliktförebyggande och försvar av de mänskliga rättigheterna.

Det är hög tid för ansvariga ministrar att ta ett helhetsgrepp om Sveriges roll i Mexiko. Vi efterlyser en samstämmig politik som inte låter handelsintressen främjas på bekostnad av det demokratiska utrymmet.

Det går inte längre att bortse från de larmrapporter som samstämmiga internationella civilsamhällesorganisationer och journalister som är verksamma i Mexiko presenterar år efter år. Det är dags att visa handlingskraft, sätta sig runt bordet och göra allvar av Sveriges demokratiska anspråk i utrikespolitiken. Vi vill att regeringen i praktiken visar hur demokratisatsningen ska stödja och skydda de demokratins bärare som är mest utsatta.

Till Matilda Ernkrans, nytillträdd biståndsminister och ansvarig för utvecklingsfrågor: 

  • Ge Sveriges ambassad i Mexiko tydliga riktlinjer för att stärka stödet och skyddet för de som försvarar det fria ordet. Sverige ska vara en stark röst till stöd för Mexikos folks rätt till press- och yttrandefrihet.

Till Morgan Johansson, justitieminister och ansvarig för Sveriges vapenexport:

  • Sluta exportera krigsmateriel till Mexiko. De svenska reglerna för vapenexport är tydliga: ”ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd”.

Till Anna Hallberg – minister för utrikeshandel: 

  • Svenska företag ska ha en transparent kommunikation och på så sätt visa hänsyn för yttrandefrihet och demokrati samt ha ett tydligt konfliktperspektiv och inte förstärka de icke-demokratiska strukturerna i Mexiko. Sveriges handelsfrämjande delegationer bör träffa de som påverkas av svenska företagsinvesteringar.

Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

(Artikel först publicerad i Global Bar Magazine)