Fredsnytt nummer 1 2022 - Kristna Fredsrörelsen

Fredsnytt nummer 1 2022

Datum: juni 20, 2022 | Kategori: Fredsnytt

Motståndskraft under konflikt och ockupation

På väldigt kort tid har världen runt omkring oss förändrats och tidigare givna sanningar är blotta minnen. Rysslands invasion av Ukraina och sedermera Sveriges regerings omsvängning i NATO-frågan har visat på fredsrörelsens relevans och våra frågor står högt upp på dagordningen.

I årets första nummer av Fredsnytt fördjupar vi oss i motståndskraft under konflikt och ockupation. Läs om vad forskningen säger om möjligheterna till ickevåldsligt motstånd i Ukraina och ta del av palestinska fredsaktivisters vittnesmål från ockuperade Västbanken. Vi skildrar situationen för vapenvägrare i Colombia och träffar tecknare som tar ställning mot NATO med hjälp av konstens kraft.

Det och mycket mer i Fredsnytt nummer 1 2022