Pressmeddelande: Almedalens viktigaste samtal - Kristna Fredsrörelsen

Pressmeddelande: Almedalens viktigaste samtal

Datum: juni 29, 2022 | Kategori: Debatt, Kärnvapen, NATO, Opinion, Pressmeddelanden

Tre samtal om fred och ickevåld i tider av krig

Med målet att bidra med konstruktiva lösningar i tider av eskalerade konflikter lokalt och globalt bjuder Kristna Fredsrörelsen, tillsammans med Studieförbundet Bilda och Sveriges Kristna Råd, in till samtal under Almedalsveckan. KG Hammar, Anna Ardin, Martin Smedjeback, Nicolas Lunabba, Carolina Sinisalo, Martin Marmgren och Isak Svensson är några av de som bidrar med perspektiv.

– Orättvisor undergräver fred och demokrati. Det finns ett tydligt samband mellan militarisering, ökade klyftor och våld. Ändå domineras den säkerhetspolitiska agendan av militära perspektiv. Kristna Fredsrörelsen vill bidra med konstruktiva synsätt och strategier som skapar nya normer och leder bort från våldsbaserade lösningar, säger Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, inför årets Almedalsvecka.

De mänskliga, miljömässiga och demokratiska kostnader som militärt och polisiärt våldsutövande innebär behöver problematiseras. Varför fokuserar inte beslutsfattare på grundorsakerna till våld och våldsamma konflikter?

Varför skjuter de? – Om orättvisor och exkludering som grogrund för våld

Medverkande: Nicolas Lunabba (Helamalmö), Carolina Sinisalo (mamma, folkbildare mot våld), Fredrik Hollertz (Svenska kyrkan), Martin Marmgren (Miljöpartiet). Moderator: Lotta Sjöström Becker (Kristna Fredsrörelsen)

Konstruktivitet som svaret på destruktivitet – pacifism och ickevåld som samhällskraft

Medverkande: Anna Ardin (Centrum för civilsamhällesforskning), Martin Smedjeback (ickevåldstränare, aktivist), KG Hammar (Svenska kyrkan). Moderator: Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Hur kan vi bryta våldets spiral? – verktyg för fred i tider av krig

Medverkande: Isak Svensson (Uppsala universitet), Charlotta Sparre (Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika), Lotta Sjöström Becker (Kristna Fredsrörelsen). Moderator: Fredrik Welander (kulturvetare, teologistudent)

Pressmeddelandet som PDF: Almedalens viktigaste samtal
Läs mer om seminarierna och de medverkande

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nathaly Salas, pressansvarig Kristna Fredsrörelsen
nathaly.salas@krf.se