Almedalens viktigaste samtal

Almedalens viktigaste samtal

Datum: juni 27, 2023 | Kategori: Aktiviteter, Ickevåld, Opinion, Säkerhetspolitik

Ett år efter Rysslands invasion av Ukraina bjöd Kristna Fredsrörelsen in till Almedalens viktigaste samtal.

Hur kan freden vinnas i länder där krig pågår? Hur kan demokratin stärkas i Sverige? Och hur kan vi påstå att ickevåld framgångsrikt kan bedrivas också i de mest repressiva sammanhang? Kristna Fredsrörelsen har folkbildat för fred i över hundra år och arbetet fortsätter. Här kan du ta del av våra seminarier under Almedalsveckan. Generalsekreterare Lotta Sjöström Becker:

– Vi breddar perspektiven och samtalen om vad som är och ger säkerhet. Den rådande upprustningsschwungen är riskfylld och vi behöver prioritera långsiktigt fredsbyggande och våra åtaganden till Agenda 2030. Den egentliga ödesfrågan vi alla står inför är hur världen kan bli mindre polariserad, mer demokratisk och rättvis. Världens ledare måste agera tillsammans för klimatomställning, till gagn för framtida generationer.


Välkommen till fyra livsviktiga samtal om fredsarbete i praktiken!

Dela gärna länkarna! Diskutera gärna. Fredssamtalen fortsätter.

Hur verkar man för hållbar fred mitt under brinnande krig?

Vad kan göras NU för att vinna och främja en hållbar framtida fred i Ukraina och i andra länder som befinner sig i krig? Representanter från svenska civilsamhällesorganisationer samtalar med Lotta Sjöström Becker (generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen) och Martin Uggla (tematisk rådgivare, Kristna Fredsrörelsen).

Medverkande: Malin Fagerberg Wikström, ordförande, Östgruppen, Henrik Fröjmark, policychef, Act Svenska kyrkan.


När kriget kommer – var finns kyrkans röst för fred?

(videon har ett missljud. Vi beklagar detta)

Hur agerar de olika kristna kyrkorna i förhållande till det ryska angreppet på Ukraina? Vilka utmaningar ställs de inför, och vilken roll kan de spela för att främja fred? Hur ser de kristna traditionerna och kyrkorna på krig och fred?

Medverkande: Erik Eckerdal, biskop Visby stift, Svenska kyrkan, Ulf Jonsson, jesuitpater, chefredaktör för Tidskriften Signum, Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd, Michael Hjälm, rektor vid Sankt Ignatios och prefekt för Avdelningen för Östkyrkliga studier vid Enskilda Högskolan i Stockholm. Moderator: Kattis Ahlström.


Demokratin och framtiden – har folkrörelser fortfarande en roll att spela?

Det sägs att folkrörelsernas framväxt var central för att bygga den svenska demokratin. Men var finns det kollektiva samhällsengagemanget idag, när demokratin tycks skaka i sina grundvalar, inte bara i vår omvärld utan också i Sverige? Kan trosbaserat engagemang fylla en funktion i detta sammanhang?

Medverkande: Anna Ardin, diakon och doktorand vid Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Joel Halldorf, kulturskribent och professor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm, Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen


Aktivt motstånd och fredlig förändring – hur kan ickevåld rädda världen?

Ickevåld är en motståndsmetod som kräver handlingskraft, mod och ofta även förberedelser och utbildning. Hur kan då ickevåld framgångsrikt bedrivas också i de mest repressiva sammanhang?

Medverkande: Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace, Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, Ida Eriksson, teamledare för Social innovation och integration vid Studieförbundet Bilda Svealand.


Pressmeddelande: Det gäller freden! Det gäller livet! – Kristna Fredsrörelsen (krf.se)

”Kriget i Ukraina har ställt saker och ting på sin spets och fredsrörelsen har blivit aktuell att prata om i vardagen.” Lotta Sjöström Becker intervjuas i Svenska Dagbladet på Almedalen: Försvarsattachén i Ukraina: Konflikten kan komma närmare Sverige | SvD

Programmet arrangerades i samarbete med Studieförbundet Bilda, Sveriges Kristna Råd och Equmeniakyrkan.