Manifestation för kärnvapen- nedrustning! - Kristna Fredsrörelsen

Manifestation för kärnvapen-
nedrustning!

Datum: september 14, 2022 | Kategori: Aktivera dig, Kärnvapen, NATO

DAGS FÖR SVERIGE ATT STÅ UPP FÖR KÄRNVAPENNEDRUSTNING! - Manifestation för att få Sverige att ansluta sig till FN:s förbud mot kärnvapen.

Den 26 september är FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Samma dag tillträder den nya riksdagen efter valet. För att markera det arrangerar fem organisationer inom ICAN Sverige en två dagar lång manifestation utanför riksdagen, för att uppmärksamma kärnvapenhotet och uppmana riksdagen att skriva på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Den 25-26 september reser vi Amnesia Atómica, ett nio meter högt uppblåsbart svampmoln på Mynttorget i Stockholm, en installation av konstnären Pedro Reyes skapad för att påminna om hotet vi alla lever under så länge kärnvapen finns kvar.

Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett enormt hot mot vår säkerhet

Vi uppmanar alla riksdagsledamöter, gamla som nya, att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och står upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud.

Samtidigt som risken att kärnvapen används är större än på decennier närmar sig Sverige medlemskap i kärnvapenalliansen Nato. Som medlem kommer vi att acceptera kärnvapnens roll i Nato, och behöva delta i Natos kärnvapenplanering och övningar inför kärnvapenangrepp.

Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett enormt hot mot vår säkerhet. Ett enda kärnvapen kan på ett ögonblick döda hundratusentals människor och ödelägga en hel stad. Om kärnvapen används skulle det innebära en humanitär katastrof med konsekvenser som ingen stat kan bemöta.

Nu tillträder en ny riksdag. Vi uppmanar alla riksdagspartier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och står upp mot kärnvapen genom att skriva under FN:s kärnvapenförbud.

Se Amnesia Atómica och skriv på för FN:s kärnvapenförbud!

Våra politiker behöver veta att vi är många som vill att Sverige står upp mot kärnvapen. Kom förbi Mynttorget och skriv på vårt upprop, se det stora svampmolnet och lär dig mer om kärnvapen!

Gå till eventet på Facebook för uppdateringar

Arrangörer

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska FN- förbundet, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Kristna Fredsrörelsen.

Om Amnesia Atómica

Amnesia Atómica är en uppblåsbar skulptur, i form av ett nio meter högt svampmoln, skapat av den mexikanske konstnären Pedro Reyes. Verket är en del av ZERO NUKES för att uppmärksamma det överhängande kärnvapenhotet.

ZERO NUKES kräver en fullständig global kärnvapennedrustning, och stödjer organisationer som ägnar sig åt FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. ZERO NUKES fokuserar på ”noll” som ett grafiskt, visuellt och konceptuellt element som är gemensamt för alla språk. Strukturen står som en symbol för global enhet för en enda icke-kontroversiell sak: att undvika total förstörelse av allt liv på jorden.