"Vi hoppas att löftet om en total fred inkluderar genusperspektiv" - Kristna Fredsrörelsen

”Vi hoppas att löftet om en total fred inkluderar genusperspektiv”

Datum: november 30, 2022 | Kategori: Colombia, Pressklipp

Den feministiska människorättsadvokaten Linda Cabrera som leder organisationen Sisma Mujer i Colombia, intervjuades av Dagens ETC i samband med hennes Sverigebesök i november 2022.

Pressklipp från Dagens ETC den 21 november

I artikeln som fokuserar på kvinnors deltagande i fredsprocessen i Colombia och den bristande implementeringen kring det genusspecifika i fredsavtalet med FARC från 2016, lyfter Linda Cabrera från Sisma Mujer också fram det utbredda våldet mot kvinnor och hur viktig den svenska feministiska utrikespolitiken har varit som inspirationskälla för kvinnorörelser i Colombia. 

Det har varit en tid av ökad polarisering i Colombia. Och i den polariseringen tenderar kvinnors rättigheter och den feministiska agendan att bli mindre relevant för politiska makthavare

– Linda Cabrera, Sisma Mujer

Sedan augusti i år styrs Colombia av presidenten Gustavo Petro och landets första vänsterinriktade regering någonsin. Den nya regeringen har utlovat en politik för ”Total Fred” i landet, något som Linda och Sisma Mujer välkomnar men menar också att de ännu inte har sett några tydliga tecken på innehåll i politiken-

– Märkligt nog har vi hittills inte fått några tydliga besked från presidenten hur fredsavtalet ska implementeras. Men vi hoppas att löftet om en total fred inkluderar genusperspektivet och att det arbetet får fortsätta enligt fredsavtalets överenskommelse, säger Linda till Dagens ETC.

I fredsavtalet från 2016 drev den kvinnliga fredsrörelsen på för att sexuella övergrepp skulle betraktas som kriminella handlingar och 2021 skrevs detta in i Colombias konstitution.

– Rent juridiskt och för det fortsatta arbetet med genusfrågor är det väldigt viktigt att det står skrivet i konstitutionen att sexuellt våld är ett problem. De framsteg som gjorts hittills har inträffat efter fredsförhandlingarna, säger Linda.

Läs hela artikeln i Dagens ETC här

Kristna Fredsrörelsen medföljer organisationen Sisma Mujer sedan 2020 inom ramen för arbetet med att skapa skydd och handlingsutrymme för människorättsförsvarare i konfliktområden. Linda Cabrera besökte på vår inbjudan in Sverige den 14-16 november.