Historisk träff i Juba när IFOR höll rådslag - Kristna Fredsrörelsen

Historisk träff i Juba när IFOR höll rådslag

Datum: december 20, 2022 | Kategori: Artiklar Fredsnytt, ONAD, Sydsudan

IFOR:s rådslag i Juba, Sydsudan, var det första någonsin att hållas på den afrikanska kontinenten. 60 delegater från Afrika, Amerika, Asien och Europa deltog i sammankomsten, som hölls i hybridformat. Rådslaget föregicks av en offentlig konferens Armed Conflicts and Peaceful Transition in Africa: Lessons Learned in South Sudan, som också sändes digitalt.

Genom formella förhandlingar, presentationer, resolutioner, workshops och informell social samvaro tog delegaterna i IFOR-rådet sig tid att hämta energi hos varandra och fastställa riktningen för de kommande åren.

Kristna Fredsrörelsen representerades av generalsekreterare Lotta Sjöström Becker och styrelseledamöterna Julle Bergenholtz-Foglander och Ida Eriksson.

– Det har varit en stor glädje att få möta Kristna Freds vänner och kollegor från olika delar av världen och höra om deras viktiga arbete och erfarenheter. Inte minst är jag inspirerad av vår systerorganisation på plats i Sydsudan, ONAD, både för det sätt som de är en påtaglig aktör för fred och ickevåld här i landet, och för det sätt som de är med och bygger kapacitet hos organisationer i andra länder i regionen, säger Ida Eriksson.

Rådslaget fastställde att den afrikanska kontinenten är mest utsatt för väpnade konflikter, vilket kommer att sinka utvecklingen i denna del av världen under lång tid framöver. I ruinerna av det gränslösa våldet gror ändå allt fler tecken på hopp om ett fritt, rättvist och välmående Afrika. De goda exempel som delegaterna fick ta del av bekräftade att ickevåld är den mest övertygande metoden för att bygga fred och säkerställa en hållbar utveckling runt om i världen.

Rådslaget enades om att IFOR de kommande åren bland annat ska:

• Främja utbildning i ickevålds och fredskultur, inklusive samvetsvägran.
• Genomföra det antagna programmet Främjande av ickevåld, försoning, demokrati och fred i Afrika, det första i sitt slag, under åren 2022-2027
• Verka för en omvandling av beslutsförfarandena inom FN och andra internationella organisationer i enlighet med ett gemensamt säkerhetsinitiativ som antogs, som främjar en absolut vägran att rättfärdiga krig och militarisering av konflikter och i stället vill uppmuntra staterna att ratificera förbudet mot kärnvapen och andra förstörelsevapen.
• Främja jämställdhet inom alla sina strukturer för att ytterligare undanröja hinder.
• Fördjupa reflektionen om interreligiösa frågor i arbetet för ickevåld och fred

En effektivisering av IFOR:s kommunikation är nödvändigt. Därför rekommenderades grenarna att förnya sina strukturer, utbilda sin personal samt att delta i gemensamma årliga kampanjer. Rådet tackade avgående ordförande, Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker och medlemmarna i ICOM och den regionala rådgivande kommittén för deras ledarskap och engagemang för IFOR:s sak under mandatperioden.

En ny styrelse valdes som kommer att ledas av Zoughbu Zoughbi, ledare för Palestinian Conflict Transformation Center (med säte i Jerusalem) utsågs till ny ordförande för IFOR.

Artikeln är ursprungligen publicerad i Kristna Fredsrörelsens medlemstidning Fredsnytt. Läs hela numret här.