Hållbar fred nedprioriteras när bistånd skärs ner - Kristna Fredsrörelsen

”Minskat bistånd får konsekvenser för barnsoldater och kvinnor”

Datum: februari 1, 2023 | Kategori: Opinion, Pressklipp

Pressklipp: Regeringens kraftiga nedskärningar i biståndet får långtgående konsekvenser och sänder ut tydliga signaler om att den inte är intresserad av långsiktigt fredsbyggande utomlands, menar Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker. 

”Det visar på att Sverige inte längre är en profil i fredsfrågor”

I en artikeln i Tidningen Syre den 27 januari görs gällande hur nedskärningarna inom det svenska biståndet får konsekvenser för minröjningsinsatser, arbete mot rekrytering av barnsoldater och sexuellt våld, men också för kunskapsutbytet och civilsamhället i Sverige.

Många, däribland Kristna Fredsrörelsen, har ställt sig kritiska mot hur regeringens nedskärningar och aviserade prioriteringar inom biståndet inte bygger på en grundlig analys baserad på kompetens och expertis. Frånvaron av dialog med utförande aktörer inom det svenska biståndet är också uppseendeväckande när man nu säger sig vilja effektivisera biståndet.

Hållbar fred ingen prio

Strategin för hållbar fred som ämnar främja fredsinsatser i världen minskar med 39,5%, något som Sida menar kommer att påverka alla deras samarbetspartners och får konsekvenser för minhantering, myndighetens arbete med att stödja barn i våldsamma konflikter och för motverkandet av rekrytering av barnsoldater i konfliktområden.

– Det visar på att Sverige inte längre är en profil i fredsfrågor, vi har inte längre ett större engagemang i fredsprocesser i dag, utan nu är det istället vapenexport och humanitär hjälp, säger Lotta Sjöström Becker.

Läs artikeln i sin helhet här