Förebyggande insatser för att undvika att konflikter blir våldsamma - Kristna Fredsrörelsen

Dagen: Även under pågående krig finns andra sätt än att bruka våld

Datum: februari 15, 2023 | Kategori: Opinion, Pressklipp

Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker förtydligar våra ståndpunkter kring vikten av förebyggande arbete för att undvika att konflikter blir våldsamma och övergår i krig. Debattreplik i Dagen den 12 februari 2023. 

Ickevåldsmotstånd är ofta mer effektivt än väpnat sådant.

Bild från Dagen.se (Foto: Efrem Lukatsky, Kalle Jansson)

Kristna fredsrörelsen står bakom folkrätten som bekräftar rätten till självförsvar i händelse av väpnat angrepp, men med målet att så snart som möjligt hitta andra medel för att återställa fred och säkerhet, skriver Lotta Sjöström-Becker.

”På motsvarande sätt föregås alla krig av en konflikt som ännu inte resulterat i väpnat våld och stridigheter. Och det är där som Kristna fredsrörelsen har sitt huvudsakliga fokus”

I replik den 12 februari på ett debattinlägg från Gunnar Hyltén-Cavallius i Dagen den 31 januari, lyfter vi blicken från det omedelbara i den desperata situationen som följde på Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina för snart ett år sedan. Invasionen följde ett krig som redan pågått sedan 2014 då Ryssland annekterade Krim och sedan stöttade paramilitära separatiststyrkor i östra Ukraina.

Och den konflikt som ledde fram till kriget började ännu tidigare än så.

-På motsvarande sätt föregås alla krig av en konflikt som ännu inte resulterat i väpnat våld och stridigheter. Och det är där som Kristna fredsrörelsen har sitt huvudsakliga fokus, skriver Lotta Sjöström Becker.

Vidare hänvisar hon till den breda enigheten bland freds- och konfliktforskare om vikten av förebyggande insatser för att undvika att konflikter blir våldsamma och övergår i krig. Det handlar bland annat om aktiv diplomati och förtroendeskapande åtgärder men också om olika former av ickevåldsbaserat människorättsfrämjande arbete.

-Också under pågående krig, som det i Ukraina, finns det dock alternativ till våldsanvändning. Vi står förstås bakom folkrätten som bekräftar rätten till självförsvar i händelse av väpnat angrepp, men med målet att så snart som möjligt hitta andra medel för att återställa fred och säkerhet, betonar Lotta.

Läs hela texten på Dagen.se