Öppet samtal: Perspektiv på fred, i tider av krig

”En rättvis värld möjliggör fred”

Date: maj 15, 2023 | Kategori: Aktiviteter, Ickevåld

Hur kan freden vinnas i Ukraina och andra länder där kriget är ett faktum? Vad kan göras nu för att främja en hållbar fred i framtiden? Det var några av frågorna som låg till grund för ett samtal om ickevåld som aktiv motståndsmetod på Mötesplats Mariatorget den 7 maj. 

Samtalet ”Perspektiv på fred, i tider av krig” som arrangerades av Kristna Fredsrörelsen och Stockholms Stadsmission på Mötesplats Mariatorget i Stockholm den 7 maj, tog avstamp i en dominerande militaristisk diskurs till följd av Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina. 

Inledande reflektioner av ärkebiskop emeritus K.G. Hammar, Stadsmissionens värdegrundsledare Ola Johansson och Kristna Fredsrörelsens rådgivare för fred & ickevåld, Martin Uggla, följdes av fördjupande diskussion som leddes av Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare.

KG Hammar, ärkebiskop emeritus. Foto: Stockholms Stadsmission.

”Hoppet finns förborgat i de små stegen i den verkliga fredens riktning, den som inte bara handlar om tillfällig frånvaro av krig utan svarar mot de allra flesta människors djupaste längtan. Hoppet finns förborgat i alla ansträngningar som ständigt görs för att underminera krigets möjlighet och växtkraft. En rättvis värld möjliggör fred.”

– KG Hammar

Bland samtalets centrala teman märktes frågor kring hur ickevåld som aktiv motståndsmetod kan bidra till hållbar fred, men också hur fredsarbete kan bedrivas även i det lilla sammanhanget, i vardagen. Dessutom uppmärksammades de ekonomiska intressen – i form av bland annat den globala vapenindustrin – som återkommande leder till och förlänger militära konflikter.

Läs mer om innehållet här