Forcera inte fram ny biståndslinje utan att lyssna på de berörda

Forcera inte fram ny biståndslinje utan att lyssna på de berörda

Datum: juni 2, 2023 | Kategori: Opinion, Pressklipp

Regeringen bör efterleva sina egna ledord om långsiktighet, effektivitet och transparens i biståndspolitiken

Pressklipp från Göteborgsposten 2 juni 2023

”Vi bryter verkligen ny mark, vad vi vill göra är en historisk förändring”. Så sade utrikeshandels- och biståndsminister Johan Forssell i en intervju med TT i april. Han refererade till den omläggning av biståndspolitiken som just nu pågår på Regeringskansliet. Trots att det handlar om ett politikområde som påverkar fred och hållbar utveckling globalt, liksom Sveriges relationer med en mängd länder, gjorde ministern i ett tidigt skede klart att det inte finns tid för något traditionellt remissförfarande eller för förankring i riksdagen.

Det mest effektiva biståndet sker i samarbete med lokala organisationer och människor i lokalsamhällen, och stödjer deras egna initiativ och prioriteringar.

Kristna Fredsrörelsen efterlyser i dagens Göteborgsposten, tillsammans med en rad andra organisationer, bland dem Svenska missionsrådet, Framtidsjorden, Diakonia, PMU, IKFF och Svenska freds, att människor som berörs av politikernas beslut, som är experterna på sin verklighet, inkluderas och driver utvecklingen framåt.

Läs fler av våra opinionstexter på ämnet här