ARCTIC PEACE CHALLENGE

ARCTIC PEACE CHALLENGE

Date: juni 7, 2023 | Kategori: Aktivera dig, Debatt, Ickevåld, NATO, NATO, Opinion, Pressklipp, Säkerhetspolitik

Fredsforum i Luleå visade vägen genom gemensam övning för en fredlig värld - och gav svar på tal

Den haltande våldsbejakande logiken

Fred är inte bara ett slutmål. Målet och medlen måste stämma överens med varandra, om man vill nå en hållbar fred. Det är en grundprincip i fredsrörelsen och det är därför vi säger Nej till Nato och till militär upprustning.

[Denna text publicerades i Norrbottenskuriren 7 juni 2023, som ett svar på Daniel Perssons ledare i samma tidning.]

Hållbar fred är alltid en process, en vandring. Vi börjar i det lilla och vardagliga och vidgar perspektivet för att sträva efter en värld där rättvisa och solidaritet råder. Arctic Peace Challenge, som Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Luleå har arrangerat, är en utmaning att göra just detta. Hur kan vi som individer, genom vårt sätt att leva, bidra till den sorts fred som varaktigt och positivt kan gynna våra familjer, våra gemenskaper, vårt land och allas vår värld?

Som fredsrörelse vill vi att samtalet hos politiker och invånare ska präglas av en informerad medvetenhet om hur och varför våld uppstår och hur vi kan undvika det. Att lyckas innebär enorma vinster. Utvecklingen i Ukraina visar varför: Rysslands krig inleddes inte i februari 2022 utan åtta år tidigare, när Ryssland annekterade Krim och sedan stöttade paramilitära separatiststyrkor i östra Ukraina. Den konflikt som ledde fram till annekteringen började ännu tidigare än så. Så föregås alla krig och väpnade konflikter av en konflikt som ännu inte resulterat i väpnat våld och stridigheter. Kristna Fredsrörelsen menar att det internationella samfundet bör ha ett större fokus på att aktivt transformera, omvandla, dessa konflikter i god tid och undvika att krig bryter ut.

Det kanske går snabbare att se direkta resultat när man använder våld, men samtidigt innebär det att göra sig beroende av det våld som man avsåg att avväpna. Våld är en ond spiral som bara leder till mer våld. Människor trodde att första världskriget var kriget som skulle sätta stopp på framtidens alla krig, det torgfördes som ”the war to end all wars”. Men hur ser världen ut idag?

Hållbar fred kräver att vi alla satsar på just fred, som medel och mål. Satsa pengar på att bygga bostäder istället för bomber! Satsa tid på att hjälpa en främling istället för att låta rädslan ta över! Satsa energi på att leva enklare och i tacksamhet för att vårda planeten vi bor på!

Så nej, Daniel Persson, det är Nato som är ute och cyklar. Hållbar, rättvis och varaktig fred kan aldrig åstadkommas genom våld. Och när jag hör stridsplanen flyga över mig medan jag sätter potatisar i landet så tackar jag inte, utan ber om Guds förbarmande och att människor kommer till besinning.

/Joshua Armfield,
Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Luleå (initiativtagare till Arctic Peace Challenge)


Tänk om vi i stället skulle öva oss i fredsbyggande?

Som ett svar på militärövningen Arctic Challenge Exercise i norra Sverige, Norge och Finland arrangerade Fredsforum i Luleå ARCTIC PEACE CHALLENGE, en gemensam övning för en fredlig värld som är öppen för alla oavsett nationalitet.

 

ARCTIC PEACE EXERCISE: teori och uppstart i form av tipspromenad om fred samt manifestation på gågatan i Luleå.
ARCTIC PEACE EXERCISE: praktik! Planteringsdag. Kom och sätt potatis för fred! Maten som odlades hos kommuniteten Senapskornet används bland annat i gemenskapsmåltiden i EFS-kyrkan, som firas varje tisdagskväll och är öppen för alla.
ARCTIC PEACE WALK: Pilgrimsvandring. Andakt för fred och för krigens alla offer. Mässa och soppa.
Profeten Mika skriver:
”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom.”

Om Fredsforum

Fredsforum i Luleå består av medlemmar i Kristna fredsrörelsen och Svenska freds- och skiljedomsföreningen. De möts en gång i månaden för att öva fred.

Läs mer på Lokalgruppen i Umeås Facebooksida: (1) Facebook/