Kristna Freds samarbetspartner tror på rättvisa i Lundin-rättegången

Hoppet om rättvisa lever

Datum: september 8, 2023 | Kategori: Ickevåld, ONAD, Rapporter, Säkerhetspolitik, Stöd till ickevåldsarbete, Sydsudan

Vad som kallats Århundradets rättegång har inletts i Stockholms tingsrätt mot Lundin Oil. Det svenska företagets framgång vilar på affärsidén att utvinna olja i fattiga konfliktområden, där jakten på naturresurser drabbat den lokala befolkningen hårt. Kristna Fredsrörelsen samverkar med den Sydsudanesiska fredsorganisationen ONAD, som när hoppet om att rättvisa kommer att skipas.

Pojke framför bild av bombplan

Pojke framför bild av bombplan, ur rapporten Unpaid Debt.

För tretton år sedan publicerades Unpaid Debt, en av de rapporter som ligger till grund för det väckta åtalet. I rapporten klargörs hur oljeföretagen Lundin Oil, Petronas och OMV:s etablering utlöste en våldsspiral som pågick i över ett decennium, när Sudans regering försökte säkerställa utvinningen med våld.

Övergreppen är väldokumenterade: tusentals människor dog och nästan 200 000 människor fördrevs genom mord, våldtäkter, bortförande av barn, tortyr, plundring, rekrytering av barnsoldater, förstörelse av skolor, marknader och kliniker samt bränning av mat, hyddor och djurskydd.

Moses Monday John leder ONAD, Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation i Sydsudan, med säte i Juba

Moses Monday John leder organisationen ONAD – Organization for Nonviolence and Development, med bas i Juba, Sydsudans huvudstad.

Vad betyder det för sydsudaneserna, att rättsliga förhandlingar har inletts mot Lundin Oil?

-Det säger oss att, oavsett hur lång tid det tar, så kommer orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter inte att förbli ouppklarade. Rättvisa kommer att råda.

Vilket budskap skulle du vilja förmedla till den svenska allmänhet som följer målet, men inte är informerade om de händelser som lett till åtalet?

-Under åren då inbördeskriget pågick bidrog Lundin Oil i fruktansvärda brott mot folket i Sudan och Sydsudan. Att göra affärer med regimer som inte respekterar mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt kan vara mycket skadligt – också för företagen själva: Omar al-Bashirs regim är borta sedan 2019 och idag får Lundin Oil ensamt svara på frågor inför svensk domstol. Det var ju synd! Nästa gång bör de informera sig noga innan de ingår samarbete med en regim.

Vilka konflikter låg till grund för och underblåstes av Lundin Oils etablering i området?

-Lundin Oil, tillsammans med andra oljeutvinnande företag, bidrog till stor del med finansieringen av konflikten som rasade i Sudan mellan 1983 och 2005.

Hur kan vi i framtiden se till att företag inte bidrar till brott mot internationell rätt?

-Företag bör göra en oberoende social, ekonomisk och politisk konsekvensanalys innan de etablerar sin verksamhet. De bör ha god kännedom om hur den planerade verksamheten kommer att påverka lokalbefolkningen, miljön och de mänskliga rättigheterna.

Minnet och efterverkningarna av de skador som Lundin Oil orsakade lever än idag hos allmänheten i det s.k. Block 5A, i delstaten Unity, nuvarande Sydsudan. Vi måste utkräva ansvar för den skada de åsamkats och kompensation för de nära och kära som de förlorat. Rättvisan kommer alltid att segra, oavsett hur lång tid det tar. – Moses Monday John

Vikten av samverkan med lokala civilsamhällesaktörer

Företag som bygger sin affärsverksamhet mitt under pågående konflikt har ett extra stort ansvar att se till att de inte bidrar till att förvärra situationen, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker

Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare påminner om vikten av samarbetet med civilsamhällesorganisationer i konfliktområden:

-Kristna Fredsrörelsen var en av de organisationer som deltog i framtagandet av rapporten Unpaid Debt – vilken är en av de rapporter som ligger till grund för åtalet. De fruktansvärda händelser som åter lyfts fram i den pågående rättegången visar värdet av civilsamhällesorganisationers relationer och inblick i pågående konflikter. Kristna Fredsrörelsens samarbetspartners på plats bidrog med rapportering och perspektiv direkt från lokalsamhällen och tack vare en god och lång relation fick vi förtroendet att förmedla den in i rapporten. Företag som bygger sin affärsverksamhet mitt under pågående konflikt har ett extra stort ansvar att se till att de inte bidrar till att förvärra situationen, speciellt om deras verksamhet är utvinning av naturresurser eller vapenhandel. Konsekvenserna av Lundin Oils etablering och den negativa påverkan av deras verksamhet känns av i Sydsudan än idag.


Blankspot Project följer rättegången och rapporterar löpande därifrån.

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon av Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisationer eller människorättsförsvarare i de områden där vi verkar? Kontakta oss gärna kommunikation@krf.se


Stöd vårt praktiska fredsarbete: