Krig är ett misslyckande - rusta för fred! - Kristna Fredsrörelsen

Krig är ett misslyckande – rusta för fred!

Datum: januari 15, 2024 | Kategori: Opinion, Pressklipp, Säkerhetspolitik

Tidningen Dagen tar in Kristna Fredsrörelsens perspektiv på diskussionen kring säkerhetsläget som blossat upp den senaste veckan. Vi önskar att regeringen talade mer om hur krig ska undvikas och manar till enande retorik som skapar trygghet.

Lotta Sjöström Becker i Dagen den 13 januari 2024.

Pressklipp från Dagen den 13 januari 2024.

I Dagen den 13 januari kommenterar Kristna Fredsrörelsen, den pågående diskussionen kring säkerhetsläget efter att företrädare för regeringen och försvarsmakten varnat för krig under rikskonferensen Folk och Försvar. Kristna Fredsrörelsen eftersöker ett större fokus på vad samhället ska göra för att förebygga att rådande konflikter leder till krig även för Sveriges del.

”Krig kan inte ses som något annat än ett misslyckande och regeringen ger en väldigt begränsad bild av hur krig ska kunna undvikas”

– Lotta Sjöström Becker

Tonläget var högt från regeringen och försvarsmakten i Sälen och deras varningar gällande säkerhetsläget riskerar att leda till handlingsförlamning. Redan nu ser vi hur retoriken väcker stor oro istället för att skapa trygghet och gemenskap i de värden vi säger oss vilja försvara.

– Samtidigt förmedlas ett ökat tvång på ungdomar att göra värnplikten, och statsministern signalerar att alla måste vara beredda att försvara Sverige med vapen i hand för att kalla sig medborgare. Sådana utspel splittrar i en tid när vi mer än någonsin behöver enas, säger Lotta Sjöström Becker till Dagen.

Militär upprustning är inte en satsning på fred och genom att mentalt förbereda oss på krig riskerar vi att glömma bort vilka värden vi egentligen vill försvara

Det förebyggande perspektivet är omistligt när vi pratar om vad som skapar förutsättningar för fred och varningarna vi hör från officiellt håll ger en väldigt begränsad bild av hur krig ska kunna undvikas enligt Kristna Fredsrörelsen. Säkerhetshoten som diskuteras är komplexa och att bemöta dem med militära åtgärder är otillräckligt.

– Säkerhet är ett brett och nyanserat begrepp som vi behöver tänka konstruktivt kring men diskursen vi hör nu är svartvit och enkelspårig, menar Lotta.

Hur menar ni att man som kristen kan förhålla sig på ett klokt sätt till de varningar som kommer?

– Som kristna eller troende inom andra trosbekännelser har vi ofta mycket trygghet att hämta i våra samfund. Där finns värden och praktik för gemenskap, där finns medmänsklighet och hopp och ofta just den resiliens som samhället i stort behöver. Använd samfunden som plattform för att diskutera de värden vi vill att samhället ska vila på, vilken typ av fred vi vill ha. Diskutera ickevåld och vapenvägran och finn styrka i gemenskapen.

Läs fler av våra uttalanden på ämnet här