"Våra fredsmuskler är förslappade" - Kristna Fredsrörelsen

”Våra fredsmuskler är förslappade”

Datum: februari 29, 2024 | Kategori: Opinion, Pressklipp

Sverige står på tröskeln till Nato och den svenska fredsrörelsen kämpar i hård motvind. Men Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare i Kristna Fredsrörelsen, har inte gett upp. Pressklipp från Svenska Dagbladet den 25/2.

Lotta Sjöström Becker pratar med Svenska Dagbladet om Sveriges Natoansökan och om långsiktig och hållbar freds- och säkerhetspolitik.

Pressklipp från SvD den 25/2 2024.

I en intervju med Svenska Dagbladet den 25 februari 2024 problematiserar Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare, Sveriges väg mot ett medlemskap i Nato och lyfter fram de långsiktiga perspektiven som är viktiga för att förebygga våldsam konflikt och skapa fred och säkerhet.

– Vi verkar för fred och svenska folket borde ha fått reflektera över ett så stort beslut, säger hon apropå den snabba omläggningen av Sveriges historiska hållning om alliansfrihet och en ansökan om medlemskap i Nato.

Vidare handlar artikeln bland annat om omvärldens relation till Ryssland, fredsrörelsens förhållningssätt till vapenleveranser till Ukraina och om budskapen från regeringen och försvarsmakten om att Sverige måste förbereda sig på krig.

”De spelar på våra känslor och från politiskt håll så blir budskapet att, vi ska göra er trygga genom att gå med i Nato. Det är oansvarigt att säga så för att människor ska känna en ökad försvarsvilja”

– Lotta Sjöström Becker

 

En av utgångspunkterna för samtalet är läget för svensk fredsrörelse just nu  och vad vissa kallar ett ”fredsskadat” land efter 200 år fred i Sverige leder till frågan vad det kan ha gjort med oss.

Våra fredsmuskler är liksom förslappade. De har legat och käkat chips i soffan för länge

På frågan om ett medlemskap i Nato innebär slutet för fredsrörelsen svarar Lotta:

– Inte alls. De där fredsmusklerna som varit för slappa, de har fått nytt liv.

Intervjun finns även som podd. Lyssna på den här.